16.000 retssager risikerer at gå om på grund af gældskaos i Danske Bank

I op mod 16.000 gældssager har Danske Bank fejlinformeret domstolene. Sagerne kan gå om, skriver TV 2.

I op mod 16.000 gældssager om blandt andet konkurser og dødsboer har Danske Bank sendt forkerte gældsoplysninger til samtlige byretter i Danmark.

Sagerne risikerer nu at skulle gå om, fordi de kan være blevet afgjort forkert.

Det skriver TV 2 og Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Det er Danske Bank selv, der har gået sagerne igennem. Banken formoder, at op mod 16.000 af sagerne er fejlbehæftet.

- Efter de foreliggende oplysninger fra Danske Bank er der tale om et potentielt stort antal sager, der skal genoptages ved skifteretterne, skriver Domstolsstyrelsen i en mail til Finans.

Banken er endnu ikke klar over, hvor store beløb der kan være tale om. Men sagerne betyder, at Danske Bank kan have fået for mange penge ud af konkursboerne på bekostning af andre kreditorer, skriver Finans.

Domstolsstyrelsen oplyser over for Finans, at opgaven med at genbehandle sagerne er så omfattende, at styrelsen har nedsat en arbejdsgruppe.

Den skal undersøge, om de enkelte byretter kan få hjælp til sagsbehandlingen.

De nye oplysninger kommer, efter at det sidste år kom frem, at Danske Bank havde opkrævet for meget gæld af 17.000 kunder i sager, hvor der var blevet betalt 60 procent eller mere af gældsbeløbet.

De 17.000 inkassosager blev af den grund sat i bero sidste år.