16 besætninger frikendt for svine-bakterie

Liste med MRSA-frie svinebesætninger offentliggjort efter en afgørelse i Højesteret

16 svinebesætninger i det midt- og vestjyske område har ikke den frygtede MRSA-bakterie. Det viser en hidtil hemmeligholdt liste fra 2014 som, efter en kendelse i Højesteret, nu er lagt frem af to journalister.

Listen er lavet af Fødesvarestyrelsen i 2014. Hos de 278 testede svineproducenter var 86 frie for den frygtede bakterie. Fire af dem er siden lukket eller har skiftet ejer, hvilket efterlader i alt 82  MRSA-fri producenter.

Blandt de 82 er altså 16 svineavlere her fra landsdelen, som de to journalister, Nils Mulvad og Kjeld Hansen, har offentliggjort navnene på.

Sammen med de øvrige på listen, har Fødesvarestyrelsen testet deres besætninger for MRSA bakterien. Normalt er bakterien ufarlig for grise, men den kan være livstruende hvis den overføres til mennesker.

Bl.a. kan den føre til infektioner med efterfølgende blodforgiftning og dødsfald. I perioden fra 2012 til 2014 blev der i Danmark registeret syv dødsfald, som har forbindelse til MRSA-bakterien.

Fødevarestyrelsens liste over de MRSA-frie besætninger, blev efter pres fra organisationen Landbrug  & Fødevarer holdt hemmelig.

Nu advarer videnscentret Seges, som er en del af Landbrug & Fødevarer, mod at bruge listen som en slags deklaration for, hvor man kan finde bakteriefrie grise.

- MRSA kan smitte mellem svin og mennesker. Derfor kan den bæres fra ejendom til ejendom uden at nogen kan opdage det, siger Claus Fertin, direktør for Seges til de to journalister, der driver mediet Investigative Reporting Denmark, og som altså har offentliggjort listen.

Se listen med de MRSA-frie besætninger herunder. Kilde: Investigative Reporting Denmark: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-4sm8B85YBVe8skiU7Lfjs571gweD4YMA6p__RpWgKk/edit?pref=2&pli=1#gid=849687203 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.