12 anbefalinger: Sådan skal yderområderne styrkes digitalt

Efter at have besøgt 11 danske byer er det blevet klart for Landdistrikternes Fællesråd, at flere steder i Danmark har brug for en markant oprustning på den digitale front.

Foto: Emilie Grav, TV MIDTVEST

Der er snart ikke det, der ikke er digitalt, og det går nogle gange så stærkt, at det kan være svært at følge med. Efter at have besøgt 11 danske byer er det blevet klart for Landdistrikternes Fællesråd og Google, at Danmark, herunder i særdeleshed yderområderne, har brug for et digitalt løft.

For landdistrikternes virksomheder er det vigtigt at bruge digitaliseringen klogt til skabe den vækst og de arbejdspladser, der er så hårdt brug for.

Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd

På turen rundt i Danmark har Landdistrikternes Fællesråd og Google både talt med politikere, virksomheder og borgere. Det er nu mundet ud i 12 anbefalinger, som man vil overrække til erhvervsminister Simon Kollerup fra Socialdemokratiet.  Anbefalingerne skal sikre, at Danmark, også uden for de store byer, er rustet til den digitale verden, vi lever i samt den fremtid, der venter os.  

For Landdistrikternes Fællesråd er det afgørende, at de 12 anbefalinger særligt medvirker til succeser i landdistrikterne.     

- Digitaliseringen er uundgåelig, det nytter ikke at stå på sidelinjen og se til, mens den passerer forbi. For landdistrikternes virksomheder er det vigtigt at bruge digitaliseringen klogt til skabe den vækst og de arbejdspladser, der er så hårdt brug for. Men virksomhedernes slid gør det ikke alene. Med de 12 anbefalinger har politikerne et udgangspunkt for at skabe de rammebetingelser, som kan gøre digitaliseringen til en succes i landdistrikterne, udtaler formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard i en pressemeddelelse.

Brug for digital oprustning

En ny undersøgelse blandt små og mellemstore virksomheder peger da også i retning af, at Danmark står med en udfordring, når det gælder digitale kompetencer. Af de 422 virksomheder, der har svaret, erklærer 61 procent selv, at de savner digitale færdigheder. Samtidig siger 76 procent, at manglen på digitale kompetencer fører til mindre vækst.

Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd er dog sikker på, at den nuværende situation med manglende digitale færdigheder vil ændre sig – ikke mindst på grund af anbefalingerne.  

- Min oplevelse er, at der er en enorm velvilje og lydhørhed overfor de digitale værktøjer, der blev præsenteret på turen. Samtidig har vi fået mange relevante lokale indspark til både muligheder og barrierer for at gøre digitaliseringen til en succes i landdistrikterne. Alt sammen afspejler sig i de anbefalinger, vi nu overleverer til erhvervsministeren. Vi håber, han vil bruge dem klogt, udtaler Steffen Damsgaard i pressemeddelelsen.

Det er i dag, tirsdag, at Landdistrikternes Fællesråd og Google vil overrække de 12 anbefalinger til Simon Kollerup. Det sker i Fællessalen på Christiansborg.

De 12 anbefalinger 

Styrkelse af kompetencer

   

- Nationale, korte og værktøjsbaserede kursusforløb målrettet virksomhedsejere og ledere.

   

- Efterspørgselsdrevet opkvalificering af ledige med lang, mellemlang og kort uddannelse målrettet virksomhedernes digitaliseringsbehov.

   

- Brancheorienterede digitale vækstforløb for produktionsvirksomheder.

   

- Målrettet efteruddannelse i digitale færdigheder hos personale, herunder personale inden for administration og kommunikation.

   

Adgang til kapital

   

- Kapital målrettet digital omstilling af ’modne virksomheder', lige fra detailhandlen til smedemesteren.

   

- Støtte til etablering og drift af lokale virksomhedsnetværk som vidensdeling og vækstdrivere.

   

- Kapital til ansættelse af kvalificeret arbejdskraft til at drive og understøtte den digitale omstilling af virksomhederne uanset branche og postnummer.

   

- Den digitale omstilling bremses bl.a. af at en række virksomheder finder det svært at skaffe kapital til omstillingen. Det skal være lettere.

   

Styrkelse af detail og infrastruktur

   

- Sikring af god digital infrastruktur til at understøtte details vækstpotentiale, herunder specielt tilstrækkelig bredbåndsdækning.

   

- Digitalt kompetenceløft af medarbejdere i detailhandlen

   

- Målrettede, længere digitaliseringsinitiativer til detailhandlen, som motiverer, informerer og giver konkrete færdigheder inden for e-handel, online synlighed og multichannel.

   

- Oplysning til mindre butikker om muligheder ved e-handel gennem succeshistorier og cases.