1. maj: Højredrejning og dagpenge

Udpluk fra nogle af de mange taler i anledning af arbejdernes internationale kampdag.

De røde faner blev luftet lige fra morgenstunden, da fagforeninger og politiske organisationer inviterede til 1. maj-møder flere steder i landsdelen. Her er et udpluk fra nogen talerne:

Socialdemokraternes folketingsmedlem fra Thisted-kredsen, Simon Kollerup, foreslog i sin tale, at alle kommuner indfører sociale klausuler, som stiller krav til private leverandører om at leve op til danske løn- og arbejdsvilkår.

- Vi kan ikke acceptere det, når vi har set, at rumænske rengøringsdamer på vores kommunale skoler har fået så lidt i løn, at de måtte spise børnenes madpakker i skraldespanden, inden de gik hjem, for at overleve i Danmark. Dårlig løn til udenlandsk arbejdskraft er uanstændigt, sagde Simon Kollerup.

Højredrejning i SF og S

Formanden for LO Ringkøbing Fjord, Helge Albertsen, talte blandt andet om danskernes frygt for arbejdsløshed og krise - og om en generel højredrejning.

- Samtidig er det ikke alene en kamp mod disse ting, men også mod en generel politisk højredrejning i det politiske landskab, også langt ind i  S og SF. En holdning til, at hverdagen skal være mere usikker for at presse lønnen - en holdning til at samfundsborgere uden for arbejdsmarkedet skal have mindre at leve for, sagde Albertsen blandt andet.

Forlæng dagpengeretten

Formanden for HK/MidtVest, Karin Østerby, bruger kampdagen til at kæmpe for en forlænget ret til dagpenge.

- Op mod 30.000 danskere risikerer at miste deres dagpenge i år. 12.700 er allerede faldet ud, og omkring 14.000 kan ikke få kontanthjælp, fordi de er gift, og ægtefællen har et job. Det er vi som samfund nødt til at tage hånd om. Det er tvingende nødvendigt, at dagpengeretten bliver forlænget, siger Karin Østerby.