LYDEN AF LIV

Kan man med musik give demens-ramte et bedre liv?
Fire beboer på plejehjemmet Vibedal i Thisted får som et forsøg intensiv musikterapi.
I tre afsnit følger vi musikterapeuten Jens´ arbejde med Frits, Tage, Else og Ellen,
På sidelinjen følger deres pårørende med, og terapiens resultater ender med at berøre dem dybt.

LYDEN AF LIV - Afsnit 1
Jens spiller for første gang musik for de fire deltagere i en gruppe. Men ikke alle reagerer positivt på musikken. Og da Jens vælger at besøge Else, er hun faldet i søvn ved sit bord, og virker langtfra klar til terapi.
Udgivet 17. oktober 2017