VIDEO: Touborg i marken

Interview fra kl. 6.30 med Kristen Touborg i marken.