Vestjyske Bank med positivt overraskende kvartalsregnskab

I 1.-3. kvartal realiserede Vestjysk Bank et basisresultat før nedskrivninger på 354 mio. kr. Banken opjusterer nu forventningerne hele 2016-regnskabet.

Det går bedre end ventet i Vestjysk Bank. Efter det 3. kvartalsregnskab opjusterer banken nu forventningerne til basisresultatet for hele 2016 med 50 millioner kroner, det skriver banken i en pressemeddelelse. 

- Vi er tilfredse med vores basisresultat i 1.-3. kvartal 2016, der viser, at de kontinuerlige bestræbelser på at optimere vores indtjening giver pote. Det er rart at kunne konstatere, at bankens basale drift stadig fungerer godt, og at de skibe, vi sætter i søen, kommer i havn. Tilfredsheden bliver ikke mindre, når vi holder in mente, at resultatet er tilvejebragt på baggrund af en mindre balance, der er reduceret fra 21,7 mia. kr. pr. 30. september 2015 til 19,9 mia. kr. pr. 30. september 2016, siger Jan Ulsø Madsen.

I 1.-3. kvartal 2016 udgjorde bankens basisresultat før nedskrivninger 354 mio. kr. mod 288 mio. kr. i samme periode sidste år. Korrigeret for kursreguleringer og engangs-­omkostninger i forbindelse med bankens organisationsændring i 3. kvartal 2015 er basisresultatet fortsat over niveauet for 1.-3. kvartal 2015, skriver banken

Med udgangspunkt i uændrede markedsforhold forventer ledelsen nu, at banken kan generere et opjusteret basisresultat før nedskrivninger for hele 2016 i niveauet 400 til 450 mio. kr. mod det hidtidigt udmeldte om et basisresultat i den øvre ende af niveauet 350 til 400 mio. kr.

Sammenlægninger af filialer skal sikre lavere omkostninger

Vestjysk Bank har reduceret omkostningerne med 60 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 

- Det er essentielt for banken, at vi fastholder vores fokus på både indtægter og omkostninger, så vi via vores indtjening kan forbedre vores kapitalmæssige situation. For at reducere vores omkostninger yderligere har vi besluttet at sammenlægge vores afdelinger i Ikast og Silkeborg med vores afdelinger i henholdsvis Herning og Horsens. Dette vil ske inden årets udgang. Derved sparer vi nogle omkostninger, samtidigt med at vi styrker de tilbageværende afdelinger, siger Jan Ulsø Madsen.

Fortsat store nedskrivninger som følge af landbrugets situation

Vestjysk Bank kom i krise som følge af finanskrisen, hvor prisen på landbrugsjord faldt markant, og hele landbrugssektoren har siden været ramt på indtjeningen. Engagementerne i landbruget er fortsat bankens helt store udfordring.

I 1.-3. kvartal 2016 har Vestjysk Bank måttet nedskrive 326 mio. kr. mod 252 mio. kr. i samme periode sidste år. Landbrug tegner sig for næsten 90 pct. af de samlede nedskrivninger. Ultimo september 2016 udgjorde udlån og garantier til landbrug 17,6 pct. af bankens samlede udlån og garantier.

- Dansk landbrug har stadig meget vanskelige markedsvilkår på trods af den seneste tids forbedring af bl.a. mælkepriserne. Der er stadig tale om lave afregningspriser, specielt for mælk, med stor usikkerhed om den fremtidige prisudvikling. Vi glædes over de små positive tegn, der er, men mærker også effekten af, at krisen i dansk landbrug efterhånden har været langvarig og opslidende. Jeg har stor respekt for de landmænd, der hver dag står op og kæmper videre, siger Jan Ulsø Madsen. 

I årets første ni måneder udgjorde Vestjysk Banks resultat 26 mio. kr. efter skat mod 34 mio. kr. efter skat i samme periode sidste år.