Vestjysk Bank tvunget til nye nedskrivninger

Finanstilsynet kritiserer kreditstyringen i Vestjysk Bank og kræver nedskrivninger. Bankens direktør ærgrer sig, men understreger, at det ikke ændrer på forventningerne til det samlede resultat i 2015.

Vestjysk Bank med hovedsæde i Lemvig er endnu engang blevet tvunget til at foretage store nedskrivninger af Finanstilsynet.

Tilsynet har netop offentliggjort en redegørelse, der er resultatet af en inspektion i banken i maj og juni. Af redegørelsen fremgår det, at tilsynet per 31. marts fandt behov for nye nedskrivninger for i alt 116,5 millioner kroner.

Ærgerligt

Bankens administrerende direktør Jan Ulsø Madsen siger til tvmidtvest.dk, at han er ærgerlig over kravet fra Finanstilsynet.

- Samtidig må jeg sige, at vi har haft en god og åben dialog med dem. Redegørelsen er fair. Vi har valgt at acceptere den og retter ind, siger han.

Direktøren understreger, at der allerede er taget højde for størstedelen af tilsynets krav. 61,7 millioner af de nye nedskrivninger er nemlig bogført i det halvårsregnskab, der blev offentliggjort i august.

Udover kravet om nye nedskrivninger kommer Finanstilsynet også med kritik af bankens kreditstyring på flere områder.

Jan Ulsø Madsen mener, at der sammenlagt er tale om nogle få fortolkninger, der har været tvivl om.

- Vi kan godt se, at der har været nogle ting i vores kreditpolitik, der kunne formuleres skarpere. Noget kunne måske misforståes eller tolkes anderledes, end vi har ment dem. Det retter vi selvfølgelig ind efter, men internt har vi ikke været i tvivl om fortolkningen, siger han.

Finanstilsynets redegørelse giver ikke banken anledning til at ændre forvetningerne til det samlede resultat for 2015. Forventningerne er stadig et basisresultat på 350-400 millioner kroner - og en beskeden konsolidering.

Direktøren understreger, at det stadig er målet er bevare Vestjysk Bank som et selstændigt pengeinstitut.

- Vi er stadig i samme situation. Hele organisationen arbejder stenhårdt på at levere resultater, så vi kommer på mere sikker grund. Det foregår med små, men forhåbentligt sikre skridt.

Eksternt link - læs redegørelsen her

 

Sådan formulerer Finanstilsynet kritikken af bankens kreditstyring:

"Finanstilsynet fandt, at bankens kreditstyring havde flere mangler. Bl.a. fik banken påbud om korrekt metode til opgørelse af værdien af mindre ejendomme, der udlejes. Banken fik yderligere påbud om at sikre sig overblik over betydningen for bankens vurderinger og evt. nedskrivninger som følge af de faldende afregningspriser på vindmøller uden fastprisaftale.

Banken fik ligeledes et påbud om at tilrette sin kreditpolitik, så kravene kan efterleves, da kreditpolitikken indeholder en del vendinger, der kan være ensbetydende med fejlfortolkninger i organisationen. Finanstilsynet konstaterede endvidere en række mangler vedrørende analyse af debitorers og kautionisters bonitet, herunder opgørelsen af koncerninterne kautionisters værdi, opgørelse af likviditetsstrømme i koncernengagementer og opgørelse af debitors egenkapital.

Banken fik desuden påbud om præciseringer og uddybning af bankens forretningsmodel, bestyrelsens forretningsorden og bestyrelsens instruks til direktionen."

 


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Erhverv.