Vestjysk Bank øger sit overskud med 80 procent

I mange år har Vestjysk Bank kæmpet med økonomien, men nu ser det ud til, der omsider for alvor er fremgang.

På bare ét år er det lykkedes Vestjysk Bank at øge sit overskud med hele 80 procent.
Med et resultat efter skat i 2018 på 296 millioner kroner mod 163 millioner kroner i 2017 er bankens ledelse godt tilfreds med udviklingen.

- Vi er stolte af i dag at kunne præsentere et stærkt resultat for Vestjysk Bank for 2018. Der er tale om en væsentlig forøgelse af bankens bundlinje, som bidrager til den fortsatte konsolidering og 'polstring' af banken, konstaterer en tilfreds Jan Ulsø Madsen, der er administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

quoteAt vi i dag står i en situation, hvor vi har tjent penge, når vi kigger bagud, og har forventninger om fortsat positive resultater, når vi kigger fremad, er ganske glædeligt.

Jan Ulsø Madsen, Administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

Sidste år præsenterede banken ellers sit hidtil bedste regnskab siden 2012. I årene 2012-2014 havde banken store trecifrede millionunderskud, men i 2015 vendte det, og siden har pilen peget opad.

- At vi i dag står i en situation, hvor vi har tjent penge, når vi kigger bagud, og har forventninger om fortsat positive resultater, når vi kigger fremad, er ganske glædeligt. Det er et resultat, der viser, at vores forretningsmodel er levedygtig, og at vi har en stærk motor, siger Jan Ulsø Madsen.

Jan Ulsø Madsen forklarer, at en del af overskuddet skyldes, at banken per 31. december 2018 har besluttet, at aktivere 75 millioner kroner af bankens samlede potentielle skatteaktiv på 621 millioner kroner. Aktiveringen sker på baggrund af de seneste års positive resultater og bankens forventninger om positive resultater de kommende år.

Hør administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, Jan Ulsø Madsen, fortælle om bankens fremgang.

Landbrugskunder udgør fortsat den største andel af nedskrivningerne

Vestjysk Banks nedskrivninger er faldet fra 270 millioner kroner i 2017 til 186 millioner kroner i 2018. Om end bankens nedskrivninger stadig befinder sig på et relativt højt niveau sammenlignet med andre pengeinstitutter, er nedskrivningerne faldet med 31 procent i forhold til 2017, og årets nedskrivningsprocent er faldet fra 1,5 procent til 1,0 procent.

quoteArbejdet er givet godt ud, for vi har forbedret fundamentet for vores fremtidige indtjening.

Jan Ulsø Madsen, Administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

Nedskrivninger på landbrugskunder udgør fortsat den største andel af nedskrivningerne. For at imødegå de ekstraordinære konsekvenser af sommerens tørke og det lave niveau for afregningspriser på mælk og især svinekød i 2018 har banken, i overensstemmelse med Finanstilsynets anvisninger, løbende afsat beløb til afdækning deraf. Nedskrivninger på øvrige brancher har udviklet sig tilfredsstillende.

- Vi har i 2018 arbejdet målrettet med bankens svage og nedskrivningsramte kunder, særligt inden for landbrugs- og ejendomsbrancherne, og har lavet nogle fornuftige, langvarige løsninger med kunderne. Dette arbejde har resulteret i, at bankens eksponering mod landbrugs- og ejendomsbrancherne er nedbragt, jf. vores langsigtede strategi. Ligeledes er kvaliteten af bankens udlånsbog blevet endnu bedre, og det er vi godt tilpasse med. Arbejdet er givet godt ud, for vi har forbedret fundamentet for vores fremtidige indtjening, og vi kan se, at vi stadig formår at tiltrække nye, gode privat- og erhvervskunder. Vi er inde i en positiv udvikling, siger Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Bank forventer i 2019 at kunne realisere et resultat efter skat i niveauet 225-275 millioner kroner under forsætning af uændrede konjunkturforhold og et samlet set faldende behov for nedskrivninger.