Vesterhavsost får mejeri til at udvide

Thise Mejeri har ansøgt Lemvig Kommune om tilladelse til at udvide lageret ved Bovbjerg Fyr for at få mere plads til den populære Vesterhavsost.

Udbuddet af Vesterhavsost kan ikke længere følge med efterspørgslen. Derfor vil Thise Mejeri nu udvide lageret, så de kan udvide produktionen.

På et byrådsmøde onsdag aften skal politikerne i Lemvig Kommune derfor tage stilling til, om mejeriet må udvide lageret ved Bovbjerg fyr fra 500-1300 kvm.

Ifølge indstillingen skal der ved en eventuel godkendelse af projektet tages mest muligt hensyn til det naturlandskab, som lageret ligger placeret i.

Et ja fra politikerne vil betyde, at udvidelsesplanerne skal ud i offentlig høring. Bliver ønsket opfykdt, vil der blive plads til omkring 20.000 oste i lagerbygningen.