Skamstøtte opsat i Thyborøn – igen

For anden gang er en 2,3 meter høj ”skamstøtte” blevet opstillet i Thyborøn, i protest mod mange årtiers forurening. Denne gang er den blevet placeret i haven hos Rav-Åges søn.

Thyborøn har onsdag fået en såkaldt ”skamstøtte placeret i byen. Den 2,3 meter høje sten skal symbolisere mange årtiers forurening, og den er blevet opstillet centralt i byen - midt i Rav-Åges søn, Bjarne Hansens, forhave.

- Meningen er ikke, at man skal skamme sig – man skal tænke sig om. Der står godt nok ”til skam”, men det er til den tidligere generation, som skulle skamme sig. Den skal gøre opmærksom på, at vi har et problem her, som vi ikke, endnu engang, skal føre videre til vores børn, Siger Bjarne Hansen.

Det er ikke første gang skamstøtten bliver opstillet i byen.
Onsdag den 25. maj i år blev skamstøtten i første omgang rejst foran Rønland Station på Thyborønvej, lige ud for Cheminovas fabriksanlæg. Men Kystdirektoratet krævede den flyttet, fordi den høje sten var blevet rejst ulovligt, og derfor blev den fjernet allerede en uge efter, den var blevet stillet op.

Gavner ikke turismen
Turistchefen i Lemvig-Thyborøn turistforening er ikke begejstret for den nyopsatte sten. Han synes, det er et forkert signal at sende til turisterne.

- Jeg tænker, at det er lidt trist, at turismen bliver klemt i den debat, der er, mellem at finde en løsning på Høfde 42. Så vidt vi kan forstå, så er man i gang med at undersøge, hvad den bedt mulige løsning er, så dermed er der ikke behov for at få medieopmærksomhed på sig, siger Ander Holm, Turistchef, Lemvig-Thyborøn Turistforening.

Bjarne Hansen anerkender, at stenen ikke just er en pyntegenstand. Alligevel mener han, den er nødvendig for byen, fordi den gør opmærksom på et problem i området, som skal løses nu og her.

- Vi står i et dilemma, synes jeg. Vi har fiskeri og turisme, som vi skal leve af her – vi kan ikke have et giftdepot til at ligge her. Vi er nødt til at få ryddet det her af vejen, så vi ikke har den her ukendte faktor til at spille ind, siger Bjarne Hansen.

Stadig forurening
Ifølge en ny rapport fra Miljøstyrelsen, er der en alvorlig forurening i undergrunden under Harboøre Tange, men den ligger så dybt, at den pt. skulle være ufarlig for dyr og mennesker. John Clausen, næstformand ved DN i Lemvig og medlem af foreningens Miljø Faglige Udvalg, frygter, at staten, Region Midt og kommunen nu vil nedprioritere oprydningen efter  bl.a. Cheminova. 

-Vi finder det positivt, at vi nu kan færdes ”sikkert” på overfladen, men vi mener klart, at man endnu ikke har villet tage politisk stilling til at løse, hvad der skal ske med giften i bl.a. depotet ved Høfde 42, siger John Clausen, næstformand ved Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig.

På støtten står der: "Til SKAM", "Kærgaard Klitplantage, Grindsted By", "Høfde 42, Harboøre Tange", "Forgiftning af dansk natur", "Forurening af grundvand og havvand."

Det var fiskeren Rav-Åge, der i 1964 satte forureningen fra Cheminovas produktion af sprøjtegifte på Danmarkskortet.
Naturforkæmpere og miljøentusiaster har gennem de sidste mange år kæmpet for at få områderne omkring Høfte 42 ved Haboøre Tange samt Grindstedværkets forureninger i Kærgård Klitplantage renset for kemikalier, men uden held. Den dag i dag ligger der stadigvæk 110 tons giftaffald på høfde 42.
 

Bjarne Hansen forholder sig til, hvordan stenen påvirker turismen i byen.

 


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Kultur.