Simpel og effektiv metode: Den giftige jord ved Høfde 42 renses

Virksomheden Krüger har fjernet hovedparten af kviksølvet fra 40 tons jord, der er gravet op ved Høfde 42. Metoden er lige så enkel, som den er effektiv.

01:48

Kemiingeniør fra Krüger AS Søren Eriksen med 4.5 kilo kviksølv, som er frigjort fra det forurenede sand fra Høfde 42 ved Harboøre Tange. Video: Jakob Fenger, TV MIDTVEST

Nu er der gode nyheder fra den omdiskuterede giftlosseplads ved Høfde 42 på Harboøre Tange.

Læs også Rensemetode kan redde Høfde 42

- Vi er meget optimistiske i forhold til at komme hen mod jord, der er hel fri for kviksølv, siger Søren Eriksen, der er kemiingeniør ved virksomheden Krüger A/S.

Ved at varme en prøve på 40 tons af det forurenede sand op til cirka 350 grader er det nemlig lykkedes virksomheden at fjerne omkring 95 procent af kviksølvet.

Mange år som giftlosseplads

Området ved Høfde 42 på Harboøre Tange blev for omkring 60 år siden brugt som giftlosseplads af Cheminova og den danske stat. Det fandt hovedsageligt sted i årene 1957 til 1961.

Enkelt og effektivt - sådan virker rensningen:

  1. 40 tons forurenet sand puttes i en 350 grader varm kæmpeovn med fire store varmelegemer.
  2. Opvarmningen får herefter de giftige stoffer til at fordampe.
  3. Til sidst frigøres kviksølv på flydende form. 95 procent af kviksølvet sorteres fra med denne metode.

I dag ved ingen præcist, hvor mange ton giftige kemikalier, der dengang blev hældt i jorden.

Men man ved, at de forskellige jordlag indeholder mellem 110 og 120 ton dødelige gifte, som for eksempel bladan. Samtidig rummer giftdepotet omkring syv ton kviksølv.

Hidtil har forsøgene på at hente det miljøskadelige kviksølv op fra undergrunden været forgæves.

Men nu har virksomheden Krüger med et forsøgsanlæg på Harboøre Tange muligvis knækket koden til at få fjernet problemstoffet.

- Det mest interessante ved forsøget heroppe, det er kviksølvet. Vi er på en fjernelsesgrad over 95 procent nu, siger Søren Eriksen, der er kemiingeniør ved virksomheden Krüger A/S.

Resultaterne åbner helt nye perspektiver i forhold til at få det miljøbelastende væk stof fra naturen.

- Kviksølv er et grundstof, så det kan ikke nedbrydes. Så man skal have det ud af jorden, for at fjerne det, lyder det fra kemiingeniøren.

Tidslinje for Høfde 42-sagen:

  • 1971: 1.250 kubikmeter forurenet sand og affald bliver flyttet far Høfde 42 til Cheminovas depot på Rønland.
  • 1981: 1200 tons forurenet jord ved Høfde 42 blev fjernet. Det vurderes, at omkring 200-300 tons forurenet jord blev liggende tilbage. Uden det vil give problemer for området.
  • 2000: Daværende Ringkjøbing Amt konstaterer, at der stadig er udsivning af forurenede stoffer, og at det er til fare for miljø og fiskeri. Amtet erkender i 2001, at der er brug for en mere holdbar løsning på forureningen.
  • 2006: Amtet og Miljøstyrelsen bliver enige om en midlertidig løsning, der skal indkapsle det forurenede område med store spunsvægge, der er garanteret at holde til mindst år 2021.
  • 2015: Et forslag om at Auriga og staten skulle dele en regning på 250 millioner kroner for oprensningen bliver stemt ned på Aurigas generalforsamling. Dermed stadig ingen løsning på, hvem der skal betale regningen for at få fjernet det resterende giftaffald.
  • 2018: De to miljøfirmaer Krüger AS og Forum Waste Solutions går i gang med af afprøve rensemetoder på det giftige sand i et stort pilotforsøg.
  • 2019: Staten og regionerne skal finde penge til at gøre noget ved de større forureningssager i Danmark. Region Midtjylland har dog flere gange sagt, at de ikke kan betale regningen på 250 millioner kroner alene

Vil have penge øremærket

Lemvig Kommune hilser pilotprojektet varmt velkommen. De har efter års venten set frem til en løsning på miljøsagen fra Harboøre Tange.

- Hvis teknologien kan løse det, og vi kan løse det på stedet, så synes jeg ikke, at der er gode argumenter for ikke at få det gjort. Vi har en fælles opgave i at få ryddet den arv op, siger Erik Flyvholm (V), der er borgmester i Lemvig Kommune.

Folketingets partier drøfter netop i 2019, om der skal gives penge til oprydning af en række stærkt forurenede grunde, blandt andet høfde 42.

- Vi skal sige til alle partierne på Christiansborg, at hvis det her skal lykkes, så er det ikke med en pulje til alle forurenede grunde i Danmark, så bliver man nødt til at øremærke nogle penge til de store oprydninger, siger borgmester Erik Flyvholm.

Ud over Krüger har virksomheden Fortum Waste Solution også haft gode resultater med oprensning af jord fra giftdepotet ved Høfde 42. 

Se TV MIDTVESTs seneste dokumentarserie om forureningen af Høfde 42, hvis du klikker her.

00:29

Giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange har forlængst skrevet sig ind i dansk miljøhistorie:

Luk video