Sikkert at færdes i naturområde - trods alvorlig forurening

Forureningen i Knopper Enge på Harboøre Tange er ikke farlig for besøgende, fordi den ligger et stykke nede i jorden.

Mennesker og dyr kan roligt færdes i naturområdet Knopper Enge på Harboøre Tange - selv om jorden skjuler en meget alvorlig forurening.

Det konkluderer Region Midtjylland efter at have analyseret prøver af græs, jord, overfladevand, grundvand og aflejringer i området, der ligger mellem Høfde 42 og Cheminova.

Regionen skriver i en pressemeddelelse, at der nok findes en alvorlig forurening efter "Cheminovas mangeårige drift og håndtering af spildevand". 

- Forureningen ligger dog mindst en meter under terræn og påvirker således ikke den jord eller det vand, som dyr og mennesker kan komme i kontakt med, når de opholder sig i området. For Naturstyrelsen betyder den nyhed, at man nu kan overlade et væsentligt større område til græssende kvæg. Afgræsningen bidrager nemlig til at skabe optimale betingelser for de beskyttede fuglearter, står der i pressemeddelelsen.

Knopper Enge er af EU udpeget til Natura2000 og Ramsar-område - det er sket for at beskytte en række truede fuglearter. Området ejes af Naturstyrelsen.

Miljøstyrelsen vil i løbet af kort tid udgive en ny rapport om undersøgelserne på Harboøre Tange.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Miljø.