Sejr til lokalt møllelaug

Nissum Brednings Vindmøllelaug tager nu første skridt på vej mod nye kæmpe-møller ved Cheminova

Alt tyder på, at det bliver Nissum Brednings Vindmøllelaug og Nordvestjysk Elforsyning, der kommer til at opstille ti nye kæmpevindmøller i Nissum Bredning ud for Cheminova.

Energistyrelsen har i dag meddelt Vindmøllelauget og NOE, at de to i fællesskab får eneret til at lave forundersøgelser i området.

De ti nye møller bliver 200 meter høje, og skal fungere som testområde for vindmølleindstrien.

For Nissum Brednings Vindmøllelaug har det været vigtigt med et lokalt engagement, så de der skal se på møllerne også får del i et eventuelt økonomisk overskud. Både NOE og Nissum Brednings Vindmøllelaug har tidligere udtalt, at man vil gå efter at få lokale virksomheder til at opføre vindmøllerne.

Nissum Brednings Vindmøllelaug har 2000 medlemmer. Målet er, at de ti nye møller skal stå færdige i 2011.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Natur.