Samlet byråd til Vestjysk Bank: Flyt ikke hovedsæde til Herning

Nu tilslutter Lemvig Kommunes politikere sig officielt kritikerne af, at Vestjysk Bank i forbindelse med en planlagt fusion vil flytte hovedkontoret til Herning.

De lokale på Lemvig-egnen er ikke begejstrede for, at Vestjysk Bank i forbindelse med en fusion arbejder på at flytte sit hovedsæde til Herning.

Nu får kritikken også et politisk bidrag, skriver Folkebladet Lemvig, som tirsdag bringer et åbent læserbrev fra samtlige byrådspolitikere.

- Bankens lokale forankring forsvinder over tid. Det vil koste mange lokale arbejdspladser. Også ud over dem der konkret rykkes væk fra bankens nuværende hovedsæde i Lemvig. Færre børn skal passes, færre huse købes eller renoveres og så videre.

Samtidig arbejder den lokale mand, Børge Mand, på en underskriftsindsamling, som han vil aflevere til bankens ledelse inden den planlagte generalforsamling den 13. januar, hvor fusionen skal godkendes.

Børge Madsen forstår - ligesom andre - godt selve fusionen. Men han er modstander af, at banken skal flytte væk fra den egn, som har støttet banken gennem gode og vanskelige tider.

Fusionerer med Grindsted-bank

Fusionen, der skal godkendes om et par uger, involverer ud over Vestjysk Bank også Den Jyske Sparekasse, som hidtil har haft sit hovedsæde i Grindsted.

Efter fusionen skal det fælles navn være Vestjysk Bank, og hovedsædet skal - hvis de nuværende planer godkendes - ligge i Herning.

På den måde vil det ifølge bankerne være muligt for ansatte i begge hovedkontorer at rykke med til det nye fælles domicil, fordi køreturen fra Lemvig og Grindsted er nogenlunde lige lang.

Se mere om kritikken af fusionen fra to af Vestjysk Banks aktionærer.