Retten afviser storfiskers protest: Sag om kvotefusk fortsætter

Selv om Henning Kjeldsen ikke har modtaget påbud fra myndighederne, kan straffesagen fortsætte, afgør retten.

Retssagen mod storfiskeren Henning Kjeldsen fra Skagen og ni andre tiltalte for fusk med fiskekvoter kører uændret videre ved Retten i Holstebro.

Det har to dommere og tre domsmænd tirsdag besluttet.

De har dermed afvist indsigelsen fra en række forsvarsadvokater, som har krævet sagen afvist.

Advokaterne har blandt andet peget på, at Henning Kjeldsen aldrig har modtaget et påbud om at nedbringe sine kvoteandele.

Det er en forudsætning for, at man kan straffe ham, har det lydt fra advokat Olaf Koktvedgaard.

Men retten er uenig.

- Retten finder ikke, at strafansvar er begrænset til tilfælde, hvor der er udstedt påbud, siger retsformand Per Kiel Lauritsen.

Advokaterne har også gjort gældende, at anklagerne mod storfiskeren ikke er præcise nok, når det gælder påstanden om stråmandsvirksomhed.

Også det har retten afvist.

Endelig har advokaterne krævet dele af sagen afvist grundet forældelse. Det spørgsmål vil retten ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til.

Det vil indgå i rettens afgørelse, når der falder dom i sagen, lyder det fra retsformanden.

Sagen blev indledt 24. februar, og indtil videre har der været afholdt fem retsmøder i sagen.

De er gået med anklagemyndighedens forelæggelse af sagen og advokaternes modforelæggelse.

4:53
Henning Kjeldsen fra Thyborøn og syv andre fiskere samt en revisor og en advokat er havnet i politiets net.

Endnu har ingen vidner afgivet forklaring.

Det er SØIK - i daglig tale Bagmandspolitiet - der fører sagen. Der er nedlagt påstand om konfiskation af 231 millioner kroner.

Det er penge, som ifølge anklagemyndigheden stammer fra den uberettigede fortjeneste, som de tiltalte skal have haft.

Tiltalen går på, at Henning Kjeldsen skal have brugt stråmandsselskaber til at omgå loftet for besiddelse af fiskekvoteandele.

Det skal være sket i perioden fra 2013 til 2019.

Der er afsat 25 retsdage til sagens behandling, og der ventes dom til maj eller juni.