Regionen står bag nyt sundhedshus i Lemvig

Regionsrådet ønsker at drive lægeklinik i Lemvig i tæt samarbejde med kommunen.

En bredt sammensat styregruppe af sundhedsprofessionelle skal udvikle Lemvig Sundhedshus. Foto: Region Midtjylland

Der er et nyt sundhedstilbud på vej i Lemvig.

Lemvig Kommune og Region Midtjylland er bkevet enige om at etablere et fælles sundhedshus med akutklinik, kommunale sundhedstilbud, praktiserende læger og en lægeklinik drevet af hospitalsenheden Vest. Det oplyser region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Læs også Lægemangel rammer nu også større byer

- Det har længe været en udfordring at sikre alle borgere i Lemvig en læge. Nu rykker vi endnu tættere sammen med læger, kommune og hospital for at udvikle nye lokale sundhedstilbud til gavn for borgerne og attraktive vilkår for læger, udtaler regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Regionen har forlænget sin kontrakt med Nordic Medicare til 1. september 2019, hvorefter regionsklinikken med to læger og 3.200 patienter skal tage over.

Lemvig Kommune har sat 15 mio. kr. af til at udvikle nye tilbud i Sundhedshuset, der bygges om for i alt 11,7 mio. kr. og også kommer til at rumme hospitalsfunktioner. Hovedparten af ombygningen har kommune og region søgt og fået statslige midler til. Region Midtjylland bidrager med 1. mio. kr.

Fakta om det nye sundhedshus

 • 1. september 2019 vil Region Midtjylland etablere en regionsdrevet almen medicinsk klinik på Regionshospitalet Lemvig. Klinikken skal drives som forsøg i seks år.
 • Målet er bl.a. at undersøge mulighederne for at udvikle:
  • Nye tilbud i samarbejde med kommunerne i Vest
  • Nye samarbejdsformer mellem almen praksis og kommunale- og regionale sundhedstilbud
  • Tilknytning af nye faggrupper
  • Forsøg med værdi- og kvalitetsstyring fremfor økonomistyring
 • Sundheds- og Ældreministeriet skal ifølge sundhedslovens § 227 give dispensation til, at regionen ikke sender driften af lægehuset i udbud til private firmaer, inden regionsklinikken oprettes.
 • Praktiserende læger, Region Midtjylland, Lemvig Kommune og resten af kommunerne i Hospitalsenheden Vests optageområde har et meget tæt og godt samarbejde om at sikre borgerne gode og sammenhængende lokale sundhedstilbud.

  Kilde: Region Midtjylland