Nyt rensningsforsøg ved høfde 42 virker

De første tiltag i et pilotforsøg ved Høfde 42 ud for Harboøre Tange ser ud til at virke efter hensigten. Dermed er muligheden for en effektiv oprensning banet.

Sagen om giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange har udfordret flere generationer af politikere, uden at problemet er blevet løst. Men nye laboratorieforsøg hos virksomheden Krüger A/S, hvor man benytter en termisk rensningsmetode, fjerner helt kviksølv og pesticider i jordprøver fra giftdepotet. Dermed er man meget tættere en holdbar og effektiv måde at oprense området på. 

- Målet med forsøgene har været at skaffe information om, hvilke temperaturer, der kræves for at opnå en tilfredsstillende fjernelse af kviksølv og en række pesticider fra den forurenede jord. Den information skal nu danne designgrundlag for en pilottest i 2018 med støtte fra MUDP (det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, red.) siger Maiken Faurbye, der er afdelingschef for jordforurening i Krüger.

Fakta: Sådan foregår rensningen

Forsøget er endnu ikke blevet udført ved giftdepotet, men er udelukkende foretaget på forurenet jord transporteret fra området til et laboratorium. Til sommer fortsætter forsøgene ved høfde 42, men allerede nu er forsøgsresultaterne fra laboratoriet bedre end forventet, og jorden kan efterfølgende klassificeres som ren. 

Gode nyheder for Region Midtjylland

Region Midtjylland har ikke fundet midlerne til at kunne finansiere en oprensning, men forsøget giver håb om en løsning. 

- Vi har en bunden opgave i at fjerne giftdepotet ved Høfde 42, men vi har slet ikke de nødvendige midler. Derfor støtter vi projekter som dette, der kan fremme en løsning. Staten vil i 2019 forholde sig til store forureninger, og her anser vi Høfde 42 for at være en af de værste. Vi ville gerne nå så tæt som muligt på en løsning, inden forhandlingerne går i gang, og det ser vi ud til at komme nu, siger Jørgen Nørby, der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Regionens teknikere oplyser, at der er styr på giftdepotet lige nu, da det er indkapslet, men Jørgen Nørby ser det ikke som en god langsigtet løsning.

- Det er en win-win situation at få depotet fjernet. Det er fysisk placeret på kanten af Vesterhavet, så der har altid været en risiko, men får vi fjernet miljøtruslen, kan vi i stedet sikre fiskeriet og styrke en voksende turistindustri i det flotte område, siger Jørgen Nørby.

Det er første gang internationalt, at det lykkedes at fjerne kviksølv så effektivt fra forurenet jord. Kviksølv i naturen er ekstremt skadeligt for mennesker og miljø, men har hidtil udgjort en problematik med få eller ingen løsningsalternativer. 

Få hele historien om Høfde 42 i en programserie på TV MIDTVEST fra 2016 her.  

Under et besøg i november blev politikerne præsenteret for to helt nye metoder til rensning af den forurenede jord. To firmaer har hver fået en pose penge til at lave et pilotprojekt, så nu kan de undersøge, om metoderne virker.
SF foreslår nu, at staten opretter en renjords-fond, så man kan slippe af med forureningen ved Høfde 42

Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Miljø.