Nissum Fjord nærmere kvalitetsmærke

Området omkring Nissum Fjord i Vestjylland er nu blevet ”Pilot-naturpark”. Dermed er den godt på vej mod at opnå mærkningen Danske Naturparker.

Danske Naturparker er Friluftsrådets kvalitetsmærke for større sammenhængende naturområder, hvor formålet er at forbedre naturen og folks muligheder for at dyrke friluftsliv. Den kategori går området omkring Nissum Fjord snart ind under. Området er nemlig udnævnt som Pilot-naturpark af Friluftsrådet.

Det betyder, at arbejdet, der bliver gjort ved Nissum Fjord og opland, er på rette kurs. Særligt i forhold til at skabe lokalt engagement samt at give nye udsigter for erhverv og bæredygtig turisme.

- Lemvig Kommune ser et stort potentiale i at få udmærkelsen Danske Naturparker. Det vil bidrage til lokal identitet og stolthed over naturen og kulturmiljøet rundt om fjorden. Og så kan udmærkelsen understøtte både turisme- og landbrugserhvervet, når mærkningen bruges aktivt i markedsføringen af turistdestinationer og lokalt producerede fødevarer, siger Jørgen Nørby, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig Kommune.

- I Holstebro Kommune satser vi på at udvikle og tilgængeliggøre vores natur. Ikke bare for naturens skyld alene, men også fordi vi opfatter naturen som et aktiv for eksempel i forbindelse med bosætning og udvikling af turismeerhvervet. Samtidig er projektet et glimrende eksempel på, hvad borgere og kommune kan i fællesskab, og jeg er stolt af den indsats ildsjælene lægger i realiseringen af naturparken. Derfor er udpegningen som pilot-naturpark også et skulderklap til Nissum Fjord Netværket og de mange frivillige, som er med til at drive projektet, siger Karsten Filsø, som er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune

Mærkningsordningen er udviklet af Friluftsrådet og støttet af Nordea-fonden. Lige nu er der fem naturparken fordelt i Danmark.
 


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Natur.