Naturfredere afviser jægeres ønske om jagt på bæver

Danmarks Naturfredningsforening er åben for at fjerne bævere, der volder problemer, men ikke i form af jagt.

Selv om bæveren er i fremgang i Jylland, er tiden ikke til at indføre jagttid på den store gnaver.

Sådan lyder det fra biolog Bo Håkansson, Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er helt fint, at man kan begynde at tale om at regulere bævere, altså fjerne specifikke problemdyr, der igen og igen laver opstemninger, hvor det ikke dur.

- Men det vil være en dårlig idé og i øvrigt også stride imod EU-lovgivningen at indføre en generel jagttid på bæver, siger han.

Forskere fra Aarhus Universitet skønner, at der er mellem 240 og 270 bævere i Vestjylland.

Dermed er antallet af bævere mangedoblet, siden de første 18 bævere blev genudsat ved Klosterheden mellem Struer og Lemvig for 20 år siden.

Danmarks Jægerforbund mener, at der bør indføres jagttid på bæver, hvis udviklingen fortsætter.

Men det vil ifølge biologen fra Danmarks Naturfredningsforening have den konsekvens, at det bliver tilfældigt, hvilke bævere der tages ud af spillet.

Det ville være bedre at gå målrettet efter de bævere, som skaber problemer for lodsejere, mener Bo Håkansson.

- Vi bakker op om, at der foretages en regulering, så man kun fjerner de dyr, der udgør et problem, fordi de for eksempel skaber oversvømmelser på marker eller lignende.

- Hvis man bare indfører en generel jagttid, kommer man ikke de problemer til livs, mener Bo Håkansson.

Genudsætning af bæveren har ifølge biologen haft den effekt, man gik efter.

- Det er et rungende ja. Bæveren er en solstrålehistorie. Den er en naturlig naturplejer, der skaber vådområder med gode betingelser for planter og andre dyrearter.

Miljøstyrelsen forventer, at bæveren i Jylland opnår såkaldt gunstig bevaringsstatus senest i 2025.

Herefter vil der efter en konkret vurdering være mulighed bruge værktøjer som regulering eller flytning af individer, fremgår det af styrelsens hjemmeside.

2:13
TV MIDTVEST 17. juni 2019: Find Fruedahl-Andersen får nu hjælp af Dansk Skovforening i kampen for at få erstatning for bæverskader.