Naboer til testcenter: Byg nye møller i naturområde i stedet

Naboerne til testcentret ved Høvsøre mener, at begge nye vindmøller bør placeres syd for det nuværende center, selvom det er i et naturbeskyttet område

Knap er politikerne på Christiansborg blevet enige om, hvordan testcentret for vindmøller ved Høvsøre i Lemvig Kommuner skal udvides, før naboerne til centret vil have lavet planerne om igen.

Onsdag aftalte et bredt flertal i Folketinget, at testcentret skal udvides med to nye møller. Èn nord og én syd for det nuværende testcentret. Men det er en dårlig ide, mener de lokale.

- Vi er ikke modstandere af vindmøller. Tværtimod er vi tilhænger af dem. Vi er også tilhængere af prøvestationer, men man bør gøre det sådan, at det generer mindst muligt. Hvis man udvider nordpå, så generer det os rigtig meget. Hvis man udvider sydpå, så generer det os stort set ikke, siger Anders Bune fra Fjaltring Trans Beboerforening.

Naturområde står i vejen

Det vil kræve færre eksproprieringer, hvis man bygger begge møller syd for testcentret. Til gengæld bevæger man sig ind i et såkaldt Natura 2000-område, hvor der er særlige krav til beskyttelse af naturen.

Men ifølge Anders Bune er der reelt tale om landbrugsjord. Derfor mener han godt, at man kan placere en mølle dér.

- Der ville ikke ske noget som helst. Fuglene er fuldstændig lige glade med møllerne. De græsser nedenunder dem, eller de flyver uden om dem. Der er aldrig en fugl, der er fløjet ind i en mølle. Vi har aldrig set det, siger han.

Derudover mener Anders Bune, at naturen nord for testcentret er langt mere følsom, end det beskyttede område syd for centret.

- Det er her bæveren og odderen er. Det er her padderne er. Det er her fuglene holder til. Svanerne er lige sejlet forbi. Det her er natur, der er følsom og som bliver voldsom påvirket af, at man udvider. Det er efter vores mening fuldstændig forkert, og det må næsten være sådan, at politikerne ikke har fået de rigtige oplysninger. Ellers kan man ikke forstå det, siger han.

Byråd bakker op

Formanden for Teknik- og miljøudvalget i Lemvig Kommune mener også, at man burde gøre en undtagelse og sige 'ja' til møller i Natura 2000-området:

- Ind imellem så bliver man nødt til at finde nogle pragmatiske løsninger, hvor man siger: Kunne man sætte en mølle i kanten af et naturbeskyttelsesområde? Hvor slemt vil det være i forhold til det, man gør nu?, siger ventremanden Jørgen Nørby.

Christiansborgpolitiker vil have forslaget undersøgt

På Christiansborg vil politikerne hverken sige ja eller nej til forslaget.

Jeg synes, det er et spændende forslag. Umiddelbart er det vanskeligt, fordi det rækker ind i et Natura 2000-område. Men vi skal jo have en god borgerdialog, og så må det her forslag jo blive testet helt konkrat i forhold til de regler der er, siger Torsten Schack Pedersen, der er erhvervsordfører for Venstre.