Million-projekter skal få has på giften ved Høfde 42

Giftdepotet ved på Harboøre Tange bliver igen forsøgt fjernet.

To pilotprojekter i millionklassen går nu i gang med at angribe Danmarks farligste jordforurening, giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange.

Det er virksomhederne Fortum Waste Solution og Krüger A/S, der med hver sin teknologi, har fokus på at fjerne såvel kviksølv som gift fra det omstridte Høfde-depot. 

Omkring 120 tons farlige kemikalier menes i dag at ligge skjult under sandet bag Høfde 42 på Harboøre Tange. Længst nede i sandet ligger den farlige kviksølv, som begge forsøgsprojekter går efter kan blive fjernet.

Termisk oprensning

Krüger A/S vil bruge såkaldt termisk opvarmning til at rense den forurenede jord ved Høfde 42. Virksomheden har tidligere haft gode resultater med teknologien, der bl.a. er brugt til at fjerne pesticider fra et 80.000 kvadratmeter stort område i Vietnam.

Og afdelingsleder Maiken Faurbye ser store perspektiver i forsøgene på Harboøre Tange, hvis det lykkes at fjerne kviksølvet fra den forurenede jord.

- Med metoden vil vi ikke bare kunne rense hele depotet ved Høfde 42, men også kviksølvforurenet jord andre steder i Danmark, hvor forureningen har fået lov til at ligge på grund af manglen på teknologiske løsninger, siger Maiken Faurbye.

Firmaets opskrift på at få fjerne kviksølvet indebærer, at jorden bliver renset på det sted, hvor forureningen befinder sig. Det er i følge Maiken Faurbye både billigere og mere miljørigtigt.

Hos virksomheden Fortum Waste Solution, det tidligere Kommunekemi, handler det om at få kviksølvet frigjort fra depotet, så det kan stabiliseres og senere deponeres.

Firmaet vil blandt andet afprøve muligheden for at et spildevandsprodukt kan bruges til at rense giftdepotet. Et forsøg som er afprøvet på laboratorie-niveau, men endnu ikke i større format.

For begge projekters vedkommende gælder det, at de kører sideløbende hen over 2018, og at resultaterne formentlig offentliggøres i slutningen af året.

Giften skal væk

Miljøforkæmperen Bjarne Hansen fra Thyborøn ser de nye forsøg som en kærkommen mulighed for endelig at få fjernet giften ved Høfde 42.

- Jeg er fortrøstningsfuld og har allerede haft samtaler med Fortum Waste Solution i forhold til deres forsøg. Sidegevinsten er, for mig at se, at vi også kan få fjernet giften, hvis det først lykkes at få kviksølvet op fra depotet, siger Bjarne Hansen.

Han fortæller videre, at Facebook-gruppen "Høfde 42 depotet skal væk - nu" - har fået lov til at følge forsøgene, og vil offentliggøre delresultater undervejs.

- Hvis forsøgene falder positivt ud, hvad jeg tror, de gør, så handler det for os om at få det her gjort til fuldskala projekter, så vi en gang for alle kan få fjernet depotet ved Høfde 42, siger Bjarne Hansen.

De to pilotprojekter er i øvrigt støttet af Miljøstyrelsens Udviklings og Demonstrations Program, MUPD. Omkring seks millioner kroner bliver kanaliseret videre til forsøgene ad denne vej.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Miljø.