Kvote 2: Ansøgere til læreruddannelsen i Nr. Nissum næsten fordoblet

Antallet af kvote 2-ansøgere er på landsplan mindre end sidste år, men i Nr. Nissum er bunken af ansøgninger næsten dobbelt så stor som sidste år.

Klokken 12 udløb fristen for at søge om optagelse på landets videregående uddannelser via kvote 2. Samlet set er antallet af ansøgere både på landsplan og i det midt- og vestjyske gået en smule tilbage, men på læreruddannelsen i Nr. Nissum er billedet et ganske andet.

Her er antallet af ansøgere, der har uddannelsen som deres førsteprioritet, næsten fordoblet i forhold til sidste år. I 2017 havde 77 ansøgere læreruddannelsen i Nr. Nissum på deres ønskeliste, hvoraf de 37 havde den øverst. I år er de tal vokset til 99 ansøgere samlet set, og 66 ansøgere med uddannelsen som førsteprioritet. 

- Jeg er rigtig meget tilfreds med det, og jeg er rigtig positivt overrakset over, at der er så flot et ansøgertal, siger uddannelseleder på lærerudddannelserne i Nr. Nissum og Skive, Henrik Lundsted Nielsen.

Opdeling af uddannelse ser ud til at virke

Uddannelseslederen peger på, at stigningen blandt andet kan skyldes, at det fra næste skoleårs start i august bliver muligt for de studerende i Nr. Nissum at læse halvdelen af uddannelsen på uddannelsesstationer i enten Holstebro eller Randers, selvom seminariet forbliver i Nr. Nissum.

- Det har vi da været rigtig spændt på at se. Det er jo ikke det endelige tal og kun kvote 2-ansøgere, men det giver os jo et fingerpeg om, at det ser ud til at lykkes os at rekruttere flere studerende, siger Henrik Lundsted Nielsen.

Ændringen er et to-årigt forsøg, som skolen på forhånd håbede kunne tiltrække flere studerende fra nabobyer som Herning og Ringkøbing, fordi transporten nu bliver lettere.

Indtil videre er det dog kun et forsigtigt bud på årsagen til det stigende antal ansøgninger, fordi de studerende først i løbet af de kommende dage skal angive, om de ønsker at dele uddannelsen op mellem to institutioner eller vil tage hele uddannelsen i Nr. Nissum.

- Men vi må jo godt nok sige, at vi er positivt overraskede. Og vi var da også spændt på, hvad det betød for optagelsen på læreruddannelsen i Skive. Og der er den store overraskelse, at der også er fremgang i Skive på 10 procent på førsteprioriteterne, siger uddannelseslederen. 

Først den 5. juli, når også kvote 1 ansøgningerne er i hus, har uddannelsesinstitutionerne det endelig overblik over årets ansøgere. På læreruddannelsen i Nr. Nissum er der plads til 180 studerende på en årgang.

Fra 2018 kan lærer-studerende tage halvdelen af deres uddannelsen i henholdsvis Nr. Nissum og Holstebro

Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Uddannelse.