Kommuner genbruger plastaffald fra havet

Vestkystkommunerne vil genanvende tonsvis af affald, der driver i land ved den jyske vestkyst.

En række kystkommuner går nu til kamp mod forureningen med plastik i Vesterhavet. Sammen med blandt andre Det Økologisk Råd og Plastindustrien, vil kommunerne forsøge at genbruge de tonsvis af plast, der hvert år driver ind på kysten. Og der er nok at tage fat på.

- Jamen, jeg synes, det er deprimerende, at vi ser alt det her affald. Det er plast, det er en fælg fra et helt hjul. Der ligger en masse, som ikke hører hjemme i det her miljø, lyder det fra Karsten Filsø, der er formand for Kommunernes Internationale Miljøorganisation.

 

Han går rundt på stranden ved Lemvig og betragter, de mange farverige plastemballager, der stikker frem blandt strandsand og grene.

- Det ser egentligt rimelig pænt ud, men når man kigger nærmere efter, jamen så er der bare et væld af plastik, lyder det fra Karsten Filsø

 

Løsningen er ifølge kommunerne sortering og genbrug specielt af de store mængder plastikaffald. Han peger på, at plastik som eksempelvis en stor hvid plastikdunk kan smeltes om til en strandstol.

Set i en global sammenhæng er genbrugsideen netop et dansk bidrag i kampen mod plastikforureningen.

- Affaldet respekterer ikke grænser. Når det bliver smidt i have i Sydeuropa eller i Afrika, så har havstrømmene jo sørget for, at det kommer herop og lige dan kommer vores affald ned til dem, så derfor skal tingene bekæmpes, hvor man ser det og på tværs af grænserne. Det nebrydes i havet, og vi optager det i vores fødekæder, og det er hammer hammer usundt, så det skal ikke være her.

 

En meningsfuld kamp

En af de personer der til dagligt sørger for mindre plastik på strandene er Lars Sørensen. Han er arbejdsmand ved Vej og Park i Lemvig Kommune. I 11 år har han haft det som sit livs mission at samle affald ved havet, og ikke det mindste stykke affald undslipper hans skarpe blik.  

- Folk kan jo lade være med at smide det overbord, understreger han.

  

Til daglig finder han blandt andet utallige plastikposer og plastikkasser fra fiskere, der smider dem overbord.

- Plastik det er nok 80 procent af det, siger Lars Sørensen.

 

Set udefra kan det ligne en næsten håbløs opgave, men arbejdet med indsamling af plastikken er ikke forgæves.

- Det giver mening, at vi samler nogle ting ind, så kan vi i det mindste få genanvendt noget af skidtet, lyder det fra Karsten Filsø.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Miljø.