Ingen rensning af Høfde 42 foreløbigt

Der kommer ikke til at ske en oprensning af giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange før tidligst efter 2019. Det slår miljøministeren fast

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) skriver fredag i et svar til folketingspolitikeren Esben Lunde Larsen (V):

- Da forureningen ved Høfde 42 i dag er indkapslet med en tæt spunsvæg, er det ikke nødvendigt at rense forureningen op på nuværende tidspunkt. Når opsporingen af mulige forureningskilder er færdig i 2018, vil regionen have et bedre grundlag for tage stilling til, hvorledes forureningen skal prioriteres i forhold til de andre jordforureninger, der kan true overfladevand eller internationale naturområder.

Kan ikke klare opgaven alene

Region Midtjylland mener dog ikke, at de kan løfte opgaven med at rense giftdepotet alene - hverken nu eller om fire år.

- Det, at få gravet det hele op og renset det, tror jeg, bliver rigtig dyrt, og det tror jeg, vi har svært ved rent budgetmæssigt at gabe over. Så den opgave tror jeg ikke vi kan løse alene, siger Bent Hansen.

Skuffet over svaret

Ministerens udmelding bekymrer Bjarne Hansen, der er søn af Rav-Åge, som i 2004 opdagede, at der sivede giftigt vand ud fra det stærkt forurenede område ved Høfde 42.

- Det er jeg så skuffet over, helt klart. De skulle tage at få taget tyrene ved hornene nu mens de kan, og så få gjort noget ved det. De kan ligeså godt indrømme, at det er deres plan, at det her det skal forsvinde lige så stille ud i Vesterhavet, siger han.

Farligt giftdepot

Affaldsdepotet ved Høfde 42 blev i årene 1956-1962 brugt af blandt andre Cheminova til at deponere over 100 forskellige miljøfarlige stoffer - for eksempel mange tons insektsgigt.

I 1981 besluttede staten at grave affaldet op, men jorden blev ikke renset. I 2004 konstaterede man, at der sivede giftigt vand ud fra det stærkt forurenede område.

Løsningen blev, at man i 2006 lavede en 14 meter dyb spunsvæg, som kapsler forureningen inde. Den forventes dog kun at holde til 2021.