Import af affald til landsdelen boomer

Hvert år importerer Danmark 150.000 tons affald til forbrænding fra Storbritannien, cirka en tredjedel af affaldet bliver lavet til energi på Måbjergværket i Holstebro. I fremtiden skal affaldet sejles direkte ind i landsdelen gennem havnen i Thyborøn.

På Sydhavnen i Thyborøn har de fået en god idé, de vil importere flere tusinde tons affald til forbrænding.

- Det er ikke særligt attraktivt, det er ikke særligt sexet, men det brænder godt, smiler Lars Sylvester der er Salgsmanager hos Thyborøn Stevedore.

Der er tale om erhvervsaffald fra Storbritannien. I alt skal der oplagres op til 6.000 tons affald af gangen og op til 50.000 tons om året i form af sammenpressede affaldsballer.

- Det er britisk erhvervsaffald, det er ikke dagrenovation, men det er erhvervsaffald, det vil sige, det er 40 til 50 procent plast, og det er det der er særligt attraktivt i forbrænding, og der er meget pap i det, så er der nogle få procent metal, og så er der tekstiler. Der er ikke fødevarer, der er ikke organisk affald, forklarer Lars Sylvester.

Efter oplagring i Thyborøn skal det leveres til Måbjergværket i Holstebro. Her forbrænder de årligt 60.000 tons importeret affald. Det svarer til en tredjedel af kraftvarmeværkets samlede forbrænding

Milliard-forretning

En ny rapport fra Dansk Affaldsforening vurderer, at Danmark kan tjene 1,1 milliarder kroner frem til 2020 på at importere affald. Det skal ske ved at udnytte den ledige forbrændingskapacitet i Danmark på omkring 500.000 tons

For Måbjergværket handler det om at importere og forbrænde, mens briterne har affald i overflod.

- Jeg tror, at over de næste par så vil vi øge importen for at forfølge gevinster, der kan ligge i det både klimamæssigt og økonomisk, siger afdelingsleder Ove Jespersen fra Måbjergværket.

Briterne betaler for at komme af med affaldet, Dong får penge for at tage imod det, mens differencen er med til finansiere oplagringen i Thyborøn.