Idrætsforeninger gavner tilflytningen

En velfungerende idrætsforening har stor betydning, når boligsøgende kigger mod de midt- og vestjyske landsbyer.

Et godt foreningsliv og især en god idrætsforening spiller en stor rolle, når landsbyer gerne vil tiltrække nye borgere. 

Bækmarksbro er en af de landsbyer, som har klaret det særligt godt. Byen er en af de midt- og vestjyske landsbyer, som kun har oplevet en minimal nedgang i befolkningstallet. Det skyldes blandt andet byens sportsklub Tangsø Forenede Sportsklubber, som står bag størstedelen af byens mange nye tiltag. 

- Det er noget, der trækker i den rigtige retning. Hvis man også har brugs, skole og kollektiv trafik, så er den næsten hjemme. Men det er ikke noget, der giver sig selv, og der er hele tiden pres på idrætsforeningerne for at gøre deres ypperste. Faciliteterne skal være i orden, ellers kører folk et andet sted hen, siger Jørgen Møller, landsbyforsker hos Aalborg Universitet.

- Det vi er så gode til er at vi får omsat idéer til aktiviteter, selvom vi måske møder et nej for planer, så kører vi videre. Enten går vi aktivt ind i det, eller også så lider vi landsbydøden, og der har man aktivt bestemt i Bækmarksbro, at vi er en by og et område, der skal udvikles ikke afvikles, siger Niels Østergård, formand for Tangsø Centret i Bækmarksbro.

Fremhæves i salgsannonce

Når det kommer til boligsalg er en god idrætsforening også noget, der bliver fremhævet i en salgsannonce.

- Det har virkelig noget at sige. Så meget så når vi tager et hus ind til salg, så spørger vi ind til, hvor langt der er både til idrætsforeningen, til skole og hvor mange børnehaver er der, og så skriver vi det simpelthen i beskrivelsen, siger Jesper Andersen, ejendomsmægler hos Danbolig i Lemvig. 

I Bækmarksbro spiller idrætsforeningen en vigtig rolle. Her er Tangsøhallen lige blevet renoveret, og centret tæller nu svømmehal og et wellnesscenter.

- Det har været helt afgørende for den sociale sammenhængskraft herude og hele den udvikling, der har været i Bækmarksbro og omegn. Siden sportsklubberne slog sig sammen, der har de været primus motor for mange af de ting, der har foregået herhenne. Langt de fleste projekter finansierer vi selv, siger Niels Østergård.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Samfund.