Godt nyt for storken: Vandhuller kan alligevel være på vej til Bækmarksbro

Først ville Danmarks Naturfredningsforening ikke være med til at lave vandhuller ved Bækmarksbro, som ifølge storkefolkene skal sikre storkene bedre vilkår for at søge føde. Men nu åbner de alligevel op for muligheden.

Søndag kunne TV MIDTVEST fortælle, at der lod til at være lange udsigter til de vandhuller, som storkefolkene vil etablere ved Bækmarksbro for at hjælpe storkene til mere føde. En plan, som Danmarks Naturfredningsforening på det tidspunkt ikke ville bakke op om – men nu har de ombestemt sig.

- De har sagt, at de gerne vil bakke op om storkene og få skabt en dialog, og det er vi rigtig glade for at høre, siger lodsejer og storkevært Per Fjeldgren.

Begrundelsen var, at de 21 vandhuller ville være unaturlige, mente Danmarks Naturfredningsforening. Men nu har de tilkendegivet, at de alligevel gerne vil mødes med lodsejere, storkeforeningen og kommunen for at drøfte ideen om vandhullerne.

-  Vi håber, at vi kan når frem til en løsningsmodel eller i hvert nå frem til, hvad der er muligt, hvad der ønskeligt, og hvad der er realistisk, siger Jens Johan Broggard, som er lokalformand i Lemvig hos Danmarks Naturfredningsforening.

Det er foreningen storkene.dk, der sammen med lodsejere som Per Fjeldgren har fået ideen til de 21 vandhuller i ådalen omkring Bækmarksbro. Meningen er, at hullerne skal øge mængden af føde til de ynglende storke.

Tid til at kigge fremad

Da Danmarks Naturfredningsforening dengang dengang angiveligt sagde nej til etableringen af vandhullerne, var det på grund af en misforståelse - de mener blot, at det ville blive problematisk fortæller nu Jens Johan Brogaard.

- Danmarks Naturfredningsforening er ikke en myndighed, Danmarks Naturfredningsforening kan hverken give tilladelse eller sige nej til noget, det er myndigheder, der gør sådan nogle ting, siger han.

Nu er planen, at der skal afholdes et fælles møde på markerne, hvor hullerne måske – eller måske ikke – skal ligge. Og begge parter glæder sig over, at de nu kan kigge fremad.

- Jeg håber på et konstruktivt samarbejde. Der er sendt en ansøgning afsted på ét vandhul nu, og det er da den spæde start, siger Per Fjeldgren.

- Det vigtigste er, at det bliver realistisk, og at dem, der skal leve med det til dagligt, også kan se, at det er en mening med det. Men om sådan en indgriben her overhovedet er nok, det ved jeg ikke, siger Jens Johan Brogaard fra Danmarks Naturfredningsforening.

Parterne håber på at kunne mødes på den anden side af efterårsferien for at nå til enighed i sagen.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Samfund.