Forurening ved Høfde 42: Sådan renser de jorden

To firmaer fordeler 130 tons giftig jord i mellem sig, og med to forskellige metoder vil de prøve at rense jorden.

I bunden af artiklen kan du se en dokumenter, hvor en række lokale aktører fortæller om historien bag Høfde 42-depotet. Foto: Jørgen Ahler, TV MIDTVEST

Jorden omkring Høfde 42 ved Harboøre er hammer giftig, men nu er arbejdet med at fjerne forureningen endelig i gang.

Læs også Miljøforkæmper revser politikere: - Der må være noget, der hedder moral

130 tons giftig jord er blevet gravet væk depotet, og to firmaer vil nu afprøve deres metoder i stor skala. De to firmaer bag forsøgene er Krüger A/S og Fortum Waste Solutions A/S.

Firmaerne investerer selv i forsøgene, men også Region Midtjylland og Miljøstyrelsens MUDP-fond (miljøteknisk udviklings- og demonstrationsprogram) har kastet penge i projektet.

Sådan gør de

Sådan fungerer processen hos Forum Waste Solutions Foto: Region Midtjylland

Fortum Waste Solution A/S

Fortum Waste Solutions’ pilotprojekt skal demonstrere, at den universelle MOPS-teknologi (Multi-purpose On-site Phase Separator) kan bruges til at fjerne komplekse jordforureninger (kviksølv, pesticid mv.) tæt ved kilden og samtidig udvinde værdifulde råstoffer, som kan genanvendes. Teknologien har med succes været testet i laboratorier og testes nu i stor skala.

Fortums MOPS-anlæg etableres hos FMC tæt på høfden, som skal forsyne testanlægget med i alt ca. 90 tons forurenet jord.

MOPS-anlægget fungerer ved, at forurenet jord kommer ind i en reaktor. Her bliver jord og sand skrubbet med væske under højt tryk. Trin for trin bliver materialet renset og delt, så fx giftstofferne er skilt fra og kan håndteres forsvarligt. Herefter er jorden så ren, at den kan bruges igen.

Kilde: Region Midtjylland

 

Hvis Krüger A/S lykkes med forsøget, kan et fremtidigt projekt komme til at se således ud i fuld skala. Foto: Region Midtjylland

Krüger A/S

Krügers pilottest skal demonstrere, om det er muligt at fjerne forureningen fra jorden på Høfde 42 ved hjælp af opvarmning. Krüger benytter i dag metoden til at fjerne en lang række forskellige forureningstyper fra jord og grundvand verden over.

Krüger har med succes gennemført laboratorieforsøg med jord fra høfden, og nu testes metoden på 40 tons jord for at vise, at pesticider og kviksølv kan fjernes effektivt med opvarmning.

I en container tæt på høfden opvarmes den forurenede jord til ca. 350 grader. Det får forureningsstofferne til at fordampe. Den fordampede forurening suges ud af containeren og nedkøles og kan opsamles på fast og flydende form.

Succeskriteriet er, at jorden renses til et niveau, hvor den ikke længere er forurenet.

Laboratorieforsøgene viste, at det er et realistisk mål. Hvis pilottesten giver de ønskede resultater, vil en fuldskala-oprensning af forureningerne på Harboøre Tange kunne laves inden for en kort tidshorisont. Metoden har også den miljøfordel, at rensningen kan foregå på stedet.

Kilde: Region Midtjylland
27:18

I to dokumentarprogrammer på TV MIDTVEST, fortæller en række lokale aktører om historien bag Høfde 42-depotet. De giver også et bud på, hvordan den langstrakte sag en gang for alle kan afsluttes.

Luk video