Forsøg på Høfde 42: Det virker - nu mangler vi pengene

Firma kan rense sandet på giftgrunden ved Høfde 42. Nu mangler de pengene.

En af de 10 genrationsforureninger er Høfde 42, der er et giftdepot. Foto: Jesper Bach Thomsen / TV MIDTVEST"

Testen i stor skala af det giftige sand ved Høfde 42 er nu afsluttet og konklusionen er klar. Det virker.

Læs også Forurening ved Høfde 42: Sådan renser de jorden

Firmaet Fortum Recycling & Waste, der siden 2018 har arbejdet på at finde en god metode til at oprense giftdepotet i sandet, har renset 99,5 procent af giftstofferne ud af sandet, det skriver Fortum i en pressemeddelelse. 

- Op mod 80 procent af det forurenede sand kan vi få rent ved at behandle det én gang i det nye anlæg. De resterende 20 procent skal behandles to gange, hvorefter det i forhold til både kviksølv og pesticider opfylder kriterierne, så det kan nyttiggøres til konstruktionsformål. Det er overbevisende og på linje med, hvad vi havde håbet og forventet, siger Thomas von Kronhelm fra Fortum.

I en såkaldt pilottest har Fortum renset 90 tons sand for kviksølv og pesticider. 

Teknologien, der i daglig tale kaldes MOPS (forkortelse for Multi-purpose Onsite Phase Separator), kan groft sagt betegnes som en stor industrivaskemaskine med forskellige trin. I processens kerne højtryksspules sandet med en særlig væske, der udskiller de forurenede stoffer i en slamfase. Procesvandet genanvendes i behandlingen. Slammet transporteres til Fortum i Nyborg og brændes af ved høj temperatur. Derefter er sandet renset. Foto: Region Midtjylland

Det betyder i praksis, at hovedparten af sandet opfylder Miljøstyrelsens kriterier for rent jord, og derfor kan sandet anvendes frit, mens resten er rent nok til at kunne bruges til byggerier. For eksempel som underlag til veje.

Tidslinje for sagen om Høfde 42

  • 1971: 1.250 kubikmeter forurenet sand og affald bliver flyttet far Høfde 42 til Cheminovas depot på Rønland.
  • 1981: 1200 tons forurenet jord ved Høfde 42 blev fjernet. Det vurderes, at omkring 200-300 tons forurenet jord blev liggende tilbage. Uden det vil give problemer for området.
  • 2000: Daværende Ringkjøbing Amt konstaterer, at der stadig er udsivning af forurenede stoffer, og at det er til fare for miljø og fiskeri. Amtet erkender i 2001, at der er brug for en mere holdbar løsning på forureningen.
  • 2006: Amtet og Miljøstyrelsen bliver enige om en midlertidig løsning, der skal indkapsle det forurenede område med store spunsvægge, der er garanteret at holde til mindst år 2021.
  • 2015: Et forslag om at Auriga og staten skulle dele en regning på 250 millioner kroner for oprensningen bliver stemt ned på Aurigas generalforsamling. Dermed stadig ingen løsning på, hvem der skal betale regningen for at få fjernet det resterende giftaffald.
  • 2018: De to miljøfirmaer Krüger AS og Forum Waste Solutions går i gang med af afprøve rensemetoder på det giftige sand i et stort pilotforsøg.
  • 2019: Staten og regionerne skal finde penge til at gøre noget ved de større forureningssager i Danmark. Region Midtjylland har dog flere gange sagt, at de ikke kan betale regningen på 250 millioner kroner alene
Se mere

Regionerne afleverede i marts en samlet plan for prioritering, omkostning og oprensning af de danske generationsforureninger til miljøminister Lea Wermelin.

Høfde 42 ved Harboøre Tange, der i årtier har ligget som et uløst miljøproblem, er en af de forureninger, der er undersøgt og klar til oprensning, fremgår det af planen. 

Læs også Rensemetode kan redde Høfde 42

Regionspolitiker: Nu mangler vi bare pengene

Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Jørgen Nørby glæder sig over, resultatet af fuldskala forsøget. 

- Det er meget positivt, at endnu en dansk løsning er i spil, når vi skal fjerne generationsforureninger, og vi glæder os til at nærstudere resultaterne. På Harboøre Tange i Vestjylland har vi tre store generationsforureninger – to af dem, kemikaliedepotet på Høfde 42 og kemivirksomheden Cheminovas gamle fabriksgrund, er klar til at blive renset op, siger Jørgen Nørby. 

- Det (det rensede sand red.) er så rent, at du kan bruge det i en sandkasse. Det er der i nok ikke nogen, der vil. Men det kan man. Det er kemisk ren sand, fortsætter Nørby. 

Men på trods af glæden over, at der nu er to rensningsmetoder, der har vist sig at fungere, så kan oprensningen på Harboøre Tange have lange udsigter, frygter Jørgen Nørby. 

- Vi mangler jo fortsat, at Folketinget vil prioritere penge, så vi kan komme i gang, siger Jørgen Nørby. 

Den forrige regering afsatte 50 millioner kroner til oprensningen, men det er kun omtrent en fjerdedel af den forventede pris. Under valgkampen var flere partier villige til at love at finde pengene, siger Jørgen Nørby, men på finansloven kom der ikke flere penge. 

Jørgen Nørby forklarer, at miljøminister Lea Wermelin nu har bedt regionerne, der står for jordforureningerne i Danmark, får lavet en prioriteret liste, før hun vil afsætte flere penge. 

- Det er en ren syltekrukke, siger Jørgen Nørby. 

- Vi kunne jo sagtens gå i gang for de 50 millioner, vi har, men hvis der ikke kommer flere penge, så duer det jo ikke. 

Se TV MIDTVESTs seneste dokumentarserie om forureningen af Høfde 42.