Flere flygtninge i landsbyerne giver bedre integration

Flygtninge og invandrere får mere end tag over hovedet, hvis de flytter ind i en af de mange tomme boliger i landsbyerne i yderområderne.

Samtidig med at flygtninge og indvandrere strømmer til landet, står 160.000 boliger i øjeblikket tomme i landets kommuner. Mange af dem i små byer, der godt kunne bruge nogle nye tilflyttere.

I Nørre Nissum for eksempel står borgerne klar med åbne arme for at byde velkommen.

- Der er tomme huse, og der er også lejligheder. Og så er der først og fremmest her ude vilje blandt beboerne til at vi gerne vil åbne dørene, siger Ove Damgaard, formand for Nørre Nissum Sogneforening.

Nr. Nissum er en aktiv uddannelsesby med eget læreseminarium, skole, børnehave, idrætshal og godt 1000 indbyggere - med plads til flere. Hvis det står til borgerne i Nr. Nissum må de tomme boliger gerne bliver fyldt op med flygtningefamilier.

- I det øjeblik vi får familier her ud, så får vi børn til børnehaverne og til skolen, siger Ove Damgaard.

Falder godt i tråd med integrationspolitikken

En holdning der falder godt i tråd med integrationspolitikken i Lemvig Kommune, hvor en række mindre landsbyer nu udgør en stærk ressource.

- Der er tæt til borgerne ude i landsbyerne. De har et foreningsliv som der er rigtig sundt, og de er også gode til at få andre med i det foreningsliv, siger Kenneth Bro (Soc. dem.), formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Lemvig Kommune.  

Netop fællesskab og nærhed gør, at integrationsprocessen ofte har bedre vilkår i landsbyerne fremfor de større byer.

- Jeg er stærkt overbevist om, at man vil kunne se, at mange lokalsamfund har så stor rummelighed og gerne ønsker at integrere flygtningene at det vil kunne give en endnu bedre integrationsindsats end man har set når man kun har anvendt de muligheder der har været i centerbyerne, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Læg dertil, at indbyggertallet i yderområderne falder i disse år. En udvikling, der gerne skulle vendes i blandt andet Lemvig.

- Den integrationspolitik, vi har lavet, er jo baseret på, at det her grundlag for at få borgerne til at bo i landsbyerne det kan være med til at styrke også bosætningen i Lemvig Kommune, siger Kenneth Bro.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Politik.