Festdag for Vestjysk Bank: EU-kommisionen godkender statsstøtte

Vestjysk Bank, der har hovedkontor i Lemvig, kan fremover igen fungere som "normal bank".

Der er i dag sat punktum i sagen omkring den statsstøtte, Vestjysk Bank modtog i 2012 i forbindelse med fusionen med Aarhus Lokalbank. EU-Kommissionen har godkendt statsstøtten.

- At vi nu har modtaget EU-Kommissionens blåstempling af, at vi har opfyldt de betingelser, der blev stillet til os, og at EU-Kommissionen dermed har godkendt den statsstøtte, banken i sin tid modtog, er en meget vigtig milepæl for os. Vi havde brug for den statsstøtte, som bankpakkerne dengang stillede til rådighed, for Vestjysk Banks kapitalgrundlag var voldsomt udfordret, men alt er blevet betalt tilbage med renter, og vi har bevist undervejs i processen, at vi kan stå på egne ben, siger Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, i en pressemeddelelse.

Allerede i juli 2017 godkendte EU-Kommissionen statsstøtten, men kun på betingelsen om, at flere punkter skulle overholdes.

Det var punkter som eksempelvis kapitalgrundlag, likviditet, balance, udlån inden for visse segmenter, nye udlån, opkøb, risikohåndtering og størrelsen af omkostningsbasen.

Det blev opfyldt, og nu kan banken altså se fremad.

- Det er ingen hemmelighed, at processen frem mod denne endelige godkendelse fra EU-Kommissionen har været lang, og at der også har været en del "bump" undervejs. Det har ligget os meget på sinde at efterleve EU-Kommissionens betingelser, og vi er glade for, at sagen nu er afsluttet med en positiv afgørelse. Med de økonomiske resultater, vi har leveret, og den udvikling, vi er inde i, har vi bevist, at Vestjysk Bank er levedygtig og har fortjent en plads i den danske banksektor. Vi er ikke længere underlagt restriktioner fra EU-Kommissionen og kan agere som en "normal bank". I dag er en festdag for Vestjysk Bank - for aktionærerne, kunderne og ikke mindst medarbejderne - og den vil vi nyde. Nu kan vi endeligt rette blikket helt fremad, fastslår Jan Ulsø Madsen i pressemeddelelsen.