36 år gammel rapport sår tvivl om Cheminova-forurening

Hvor mange kemikalier er egentligt endt i jorden ved Cheminova? Det slår en gammel rapport nu tvivl om.

I 2013 fjernede Cheminova 30.000 tons kemikalier fra jorden ved fabrikken og sejlede det til et godkendt depot i Norge.

Men en gammel rapport sår nu tvivl om, hvor meget affald, der egentligt er opbevaret ved kemivirksomheden Cheminova. Det drejer sig om en intern rapport fra den 2. juni 1982, som Radio24Syv er kommet i besiddelse af.

Ifølge rapporten blev 70.000 tons giftigt affald deponeret i jorden på Rønland, og altså ikke de 30.000 tons, som Cheminova har fastholdt.

Sådan forholder det sig stadig. Cheminova vil ikke stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar.

”Ifølge vores oplysninger blev der deponeret omkring 30.000 tons svovl som oplyst til myndighederne. De 70.000 tons kommer af, at der i en interne rapport vedr. dimensionering af anlæg til oprensning af det deponerede svovl bliver omtalt et anlæg, der kan behandle 70.000 tons – hvilket efter vores mening inkluderer sand, grus mv..

Alt svovl mv. er fjernet og enten renset eller lagt i sikkert depot ved udgangen af 2013”

quoteDet er nogle meget store mængder, vi taler om

Jørgen Nørby, formand, Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling

Overrasket over rapporten

Usikkerheden omkring mængden af farligt affald får nu Miljøstyrelsen til at gå ind i sagen.

- Vi har ført tilsyn med, at de sidste betongruber derude blev renset for det her affald, og vi har sådan set selv stået og set, at det blev fritlagt, og at alt i dem blev fjernet. Nu er der kommet nogle nye oplysninger frem. Det er en rapport vi aldrig har set før, og det gør selvfølgelig, at vi nu er nødt til at skulle have en redegørelse fra Cheminova, forklarer kontorchef ved Miljøstyrelsen Yvonne Korup.

Formanden for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling er overrasket over rapporten.

- Det er nogle meget store mængder, vi taler om, siger formand Jørgen Nørby.

Han vil nu afvente Cheminovas svar til Miljøstyrelsen.

- Det afgørende er, at det hele er gravet op i 2013. Så er det selvfølgelig ikke i orden, hvis det viser sig, at der er tale om meget mere, end vi havde regnet med, men det går jeg ud fra, at vi får klarlagt nu, slår han fast.