130.000 kubikmeter sand flyttes – bruges til at forstærke kysten

Gravemaskiner kører lige nu i pendulfart på Thorsminde Tange. Myndighederne er ved at få styr på alt det sand, der har flyttet sig fra strand til vej.

Sandflugt har i flere århundreder været en del af hverdagen for de, der bor og færdes ved vestkysten.

De fleste steder er der styr på fygesandet, men ikke på Thorsminde Tange. Blæst og tørre somre flytter sandet fra stranden til den anden side af klitten. Og det generer trafikken. 

Derfor har Kystdirektoratet og Lemvig Kommune nu rullet det tunge udstyr, i form af flere gravemaskiner, ud i kampen for at fjerne sandet, så trafikken kan glide på Thorsmindevej. 

- Vi tilbagefører simpelthen sandet til stranden, hvor vi indbygger det i en for-klit, som kan fange noget af det fygesand, som ellers ville komme herom, Ole Zilstorff Dalgaard, der er ingeniør i Kystdirektoratet. 

Maskinerne har allerede gravet 100.000 kubikmeter sand af klitten. De når formentlig op på mellem 120.000 og 130.000 kubikmeter, inden arbejdet er afsluttet. Det svarer til over 7000 ture med dumperne.

Forklitterne placeres skævt på stranden for at lede sandet i en bestemt retning.
Forklitterne placeres skævt på stranden for at lede sandet i en bestemt retning.
Foto: Kystdirektoratet

Som et forsøg er nogle af for-klitterne placeret skævt på stranden. Håbet er, at fygesandet på den måde bliver ledt hen til de smalleste steder på klitten, hvor der er mest brug for sand.

- Vi skulle gerne have det til at lægge sig her på læsiden af for-klitterne, så vi fanger det heromme, siger ingeniøren. 

Kysten er et dynamisk område, og derfor kan sandfygning aldrig helt undgåes, siger kystdirektoratet. Og det er faktisk også et sundhedstegn, at der er så meget sand på tangen.

- Vi kan jo se, at klitterne er store og høje, og de ser godt ud i år. Så det er jo en positiv historie, at vi har så robuste kyster, når vi går ind i en stormsæson. 

Arbejdet med at sikre farbarheden på Thorsmindevej forventes afsluttet om tre uger. Prisen for arbejdet er to millioner kroner - et beløb som deles mellem Kystdirektoratet og Lemvig Kommune. 

Store gravemaskiner graver sand ud af klitten på Thorsminde Tange, så bilerne kan komme forbi.