1.000 ton sten skal beskytte høfte 42

Lige nu er Region Midtjylland i færd med at forbedre sikringen af det gamle giftdepot ved Høfte 42 med store granitsten fra Norge.

I de kommende to uger vil omkring 1.000 tons store sten bliver lagt ned over den inddæmmede giftgrund på Harboøre Tange.

Stenene skal beskytte overfladen af giftdepotet mod bølger, der i stormvejr kan slå langt ind over kystsikringen og trække hen over det forurenede område.

- Kystsikringen ud mod havet er i fin stand, men på den vandrette stenafdækning er der behov for vedligeholdelsesarbejder. Vi vil udbedre de områder, hvor stenafdækningen er beskadiget, siger projektleder civilingeniør Børge Hvidberg fra Region Midtjylland. Han har tilsynet med den 350 meter lange kystsikring og står for den løbende vedligeholdelse.

Børge Hvidberg tilføjer, at noget lignende blev gjort i 2012, men at man i denne omgang, ud over vedligeholdelse af den eksisterende stendækning, har valgt at dække yderligere 2 meter af depotet med granitbrudsten i størrelsen 60-300 kg, som er sejlet hertil fra Norge. Arbejdet udføres af VG Entreprenør A/S fra Lemvig og ventes at blive afsluttet i løbet af uge 42.

hoeftearbejdeweb.jpg

Baggrund

Det var sprøjtemiddelvirksomheden Cheminova, der i 1957 begyndte at deponere bladanholdigt affald på Høfde 42. Fra 1962 benyttede den dansk stat desuden stedet som depot for mange slags kemikalier, der blev lagret direkte mellem klitterne.

I 1980'erne blev selve depotet fjernet, men forureningen havde for længst spredt sig både nedad og udad og udgjorde en miljømæssig trussel.

I stedet for en dyr oprensning af området valgte politikerne i 2006 at sikre den store forurening med en 600 meter lang jernspunsvæg og en plastikmembran med 75 cm sand ovenpå. Det betød, at spørgsmålet om en oprensning kunne udsættes i en årrække.


Læs flere artikler fra Lemvig eller i kategorien Miljø.