Få alle detaljerne: Fem fiskere frifundet for drab på kutter

TV MIDTVEST var til stede i retten, hvor de fem mænd blev frifundt.

Fem mænd er onsdag blevet frikendt for drab 41-årige Alf Villum Jensen, der døde ombord på en kutter i Nordsøen i januar 2023.

De fem mænd var tiltalt for frihedsberøvelse og manddrab i forening, men er alle blevet frikendt.

Anklagemyndigheden hvade rejst en subsidiær tiltale. Det vil sige, at hvis retten ikke vurderede, at mændene kun dømmes for drab, ville anklagemyndigheden have dem dømt for grov vold med døden til følge.

Det mente retten heller ikke, at der var grundlag for.

Livebloggen opdateres ikke længere.

12. jun kl. 11:13

- Det er en kæmpe sejr, siger forsvarer

Forsvarsadvokat for en af fiskerne Mette Grith Stage er godt tilfreds med frikendelsen.

- Det er en mavepuster til anklagemyndigheden, og det er en kæmpe sejr, siger hun.

Advokaten understreger, at hendes klient - den 42-årige fisker - fra starten har vidst, at han var uskyldig.

Mette Grith Stage siger desuden, at frikendelsen er et udtryk for, at den mindste tvivl altid skal komme den tiltalte til gode.

12. jun kl. 10:58

Anklager overvejer at anke

Anklagemyndigheden har nu 14 dage til at finde ud af med statsadvokaten, om de vil anke dommen.

12. jun kl. 10:56

Tårer og kram i retssalen

Der er store kram blandt de tiltalte og deres pårørende, mens folk så småt forlader retssalen. Der er også mange med tårer i øjnene.

12. jun kl. 10:52

Anklager: Mændene er hermed frifundet

Tre dommere og seks nævninge stemmer herefter for, at de fem mænd frifindes.

Dermed er der også afsagt dom i sagen, siger retsformanden.

Anklageren siger, at de tidligere tiltalte hermed er løsladt.

Alle i salen rejser sig, dommerne forlader salen, og der er smil og håndtryk blandt de frifundne fiskere og deres forsvarere.

12. jun kl. 10:50

Handlinger begrundes med regler for sikkerhed til søs

- Det findes berettiget, at de tiltalte overmandede og i en vis grad udsatte Alf Villum Jensen for vold og frihedsberøvelse for at blive under deres opsyn, idet han under de beskrevne forhold ikke kunne bevæge sig frit omkring.

Det begrundes med reglerne for sikkerhed til søs, lyder det fra retsformanden.

Volden har været mere vidtgående end nødvendigt, men alligevel rimeligt begrundet, siger retsformanden også.

12. jun kl. 10:48

Sandsynligt, at besætning har følt sig truet

De beskrevne symptomer passer med det, der kan opstå ved delirium tremens, siger retsformanden og forklarer, at det er bakket op af retsmedicineren.

- Delirium Tremens er en alvorlig og mulig dødelig tilstand, citerer han fra et lægeskrift, der er indgået i rettens dokumentation.

- Nævningetinget finder efter disse beskrivelser sammenholdt med døstidspunktet, at det ikke findes bevist, at Alf Villum Jensen ikke døde af de skader, han blev påført.

Retten finder det også sandsynliggjort, at besætningen har følt sig i stor fare ombord på kutteren i forbindelse med Alf Villum Jensens vrangforestillinger og trusler om ild, siger dommeren.

12. jun kl. 10:45

Skader er fra overmandingen - men det er ikke det, han er død af

Han havde skrumpelever, men havde på dødstidspunktet en promille på 0,0, siger retsformanden som en del af argumentet for, at det ikke kan afvises, at dødsårsagen er delirium tremens.

- Nævningetinget finder det bevist, at Alf Villum Jensen ikke afgik ved døden som følge af at blive overmandet på kutteren.

Skaderne på tungeben og skjoldbruskhorn er dog opstået i forbindelse med overmandingen, vurderer retten.

- Nævningetinget finder det godtgjort, at Alf Villum Jensen gennem mange år har haft et stort alkoholindtag, siger retsformanden også og forklarer, at det er blevet bakket op af vidner.

12. jun kl. 10:40

Enslydende forklaringer

Nævningetinget vurderer, at forklaringerne kan lægges til grund, da de har forklaret samstemmende, og fordi forklaringerne er understøttet af vidner.

Derudover er der lagt vægt på, at der er fundet spor efter fluegift i ventilationen på døråbningen, hvilket passer med de tiltaltes forklaringer.

- Der er ikke noget, der direkte taler imod de tiltaltes forklaringer, lyder det fra retsformanden.

12. jun kl. 10:37

Tiltaltes forklaringer er lagt til grund

Dommeren forklarer, at det, der ligger til grund for afgørelsen, er det, de tiltalte har forklaret om Alf Villum Jensens opførsel.

Nævningetinget har også lagt vægt på teleoplysninger som for eksempel Google-søgninger på 'delirium tremens'.

12. jun kl. 10:34

Snøft på tilhørerrækkerne

Dommeren læser nu begrundelsen for afgørelsen højt.

På tilhørerrækkerne bliver der tørret øjne, og der lyder lette snøft.

De nu frifundne fem mænd sidder helt roligt og lytter til dommeren. Ingen af dem har nogen synlig reaktion på afgørelsen.

Alle dommere og nævninge var enige om afgørelsen, lyder det i retten.