Krydsfelt

Debatprogram hvor politikere, hovedsageligt fra landsdelen, debatterer aktuelle politiske emner.

Krydsfelt - tidligere folkepension
I denne udgave af Krydsfelt er Socialdemokratiets udspil om, at faglærte og ufaglærte tidligere skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet til debat. Gæster i studiet er: Annette Lind (Soc.dem.), Thomas Danielsen (Venstre), Andreas Steenberg (Radikale) og Orla Østerby (Kons.)
Udgivet 29. januar 2019