Krydsfelt

Debatprogram hvor politikere, hovedsageligt fra landsdelen, debatterer aktuelle politiske emner.

Krydsfelt - Politikere med afsæt i Viborg
Gæster i denne udgave af Krydsfelt er fire politikere med udgangspunkt i Viborg: Kristian Pihl Lorentzen (Venstre), Karin Gaardsted (Soc.dem.), Christian Langballe (DF) og Signe Munk (SF)
Udgivet 5. februar 2019