Nyt udviklingscenter skal hjælpe kommunerne

I Viborg kommune etablererer de sammen med erhvervslivet og Hospitalsenhed Midt et helt nyt Test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi.

I landets kommuner bliver der sat mere og mere fokus på velfærdsteknologi. Det skyldes blandt andet, at otte ud af ti kommuner forventer, at det bliver dyrere at tage sig af de ældre i fremtiden.

Det forventer kommunerne, fordi antallet af ældre over 70 år stiger fra 720.000 til knap 950.000 i år 2030. Og hvis økonomien skal hænge sammen i kommunerne, bliver der ikke nødvendigvis flere hænder til at tage sig af dem.

Derfor kan løsningen blive ny teknologi, som kan hjælpe med at løfte opgaverne. Og det er noget, de allerede sætter fokus på i Viborg Kommune.

Udvikling er en nødvendighed

For ved Center for Industri i Bjerringbro er de vant til at tænke i nye og innovative løsninger. Og nu skal centeret også dele rammer med et helt nyt udviklingscenter i velfærdsteknologi.

- Det er nødvendigt for at lave et stærkere samarbejde mellem sygehussektoren, kommunen, plejehjem og plejecentre og erhvervslivet, siger Henrik Larson, som er direktør ved Center for Industri i Bjerringbro.

Didde Sangild bliver leder af det nye udviklingscenter i Bjerringbro. Hun skal være bindeleddet mellem virksomhederne, kommunen og Hospitalsenhed Midt.

- Vi står overfor nogle store udfordringer omkring ældrepleje generelt og pleje og hjælp til handicappede. Og vi har bare brug for, at der bliver udviklet nogle nye ting, der kan gøre hverdagen lettere for både dem, der skal have hjælpen, og dem, der skal hjælpe, siger Didde Sangild, leder af Test- og udviklingscenter for Velfærdsteknologi. 

Kortere vej til test af ideer

En af de virksomheder, som allerede samarbejder med Viborg Kommune, er Visikon. Gennem en app hjælper de kommunens hjemmeplejere til at vurdere mundhygiejnen hos borgerne.

- Det gør, at vi udover kan sørge for, at patienterne har det bedre, faktisk også forhåbentligt kan opnå færre infektioner og færre problemstillinger i forbindelse med dårlig mundhygiejne, siger Martin Vesterby, der er forskningsansvarlig ved virksomheden Visikon.

Udover udvikling skal det nye center for velfærdsteknologi hjælpe mindre virksomheder, som Visikon, med at få testet deres ideer i praksis. Og samtidig kan kommunerne nemmere finde ud af, hvem der fremstiller noget, så kommunerne kan få bedre service ud til borgerne.

Kommunen er med

Viborg Kommune er med på ideen om det nye udviklingscenter. For de mener, at der bliver stort brug for nye velfærdsløsninger.

- Vi står overfor tre helt centrale udfordringer. Det er den store stigning i antallet af ældre, det er hele udviklingen på sundhedsområdet. Hvor langt flere opgaver flyttes over til kommunerne. Og samtidig tyder alt på, at det bliver sværere at rekruttere sundhedspersonale i fremtiden, siger Mette Andreassen. Hun er direktør for Job & Velfærd ved Viborg Kommune.

I dag har Viborg Kommune omkring 12700 ældre over 70 år. Om bare ti år vil det tal være steget med en tredjedel.