Regionsrådsvalget: Kommunister ønsker et mere lige samfund

Klassekampen lever siger en af kandidaterne fra den kommunistisk fællesliste

Den gamle kommunistiske ideologi om en ny samfundsmodel, med større lighed blandt befolkningen, lever i bedste velgående.

Sådan lyder det fra den kommunistiske fællesliste, som stiller med ikke færre end syv kandidater til regionsrådsvalget i Region Midtjylland, 21. november.  

En af kandidaterne, Nils Egil Christensen fra Silkeborg oplever, at de kommunistiske ideer igen er ved at vinde gehør blandt befolkningen.

Klassedelt samfund

- Vi har måske, mere end nogensinde, et klasse delt samfund i Danmark. Fattigdom er f.eks. et voksende problem, og det har folk fået øjnene op for, mener Nils Egil Christensen.

Kommunisterne stiller op til valget i samtlige regioner. Desuden er de repræsenteret på stemmesedlerne til kommunalvalget i Aarhus og København. 

Kandidaterne kommer fa to forskellige partier, nemlig: Kommunistisk Parti  og Kommunistisk Parti i Danmark. 

- Overordnet er det stadig vores perspektiv, at vi arbejder for en socialistisk samfundsmodel, hvor det er staten der har styringen, siger Nils Egil Christensen.

I årene efter murens fald indrømmer den kommunistiske kandidat, at der blev trukket på smilebåndet af de tanker. 

Men nu er der medvind i partiforeningerne, og det har styrket ambitionen om, at partiet skal ind i Folketinget. 

I Folketinget

- Vores kræfter har ikke tidligere rakt til at stille op på folketingsniveau. Men, det arbejder vi stenhårdt på, siger Nils Egil Christensen.

De store politiske udmeldinger suppleres på regionalt plan med ønsker om styrket kollektiv trafik, bedre forhold i psykiatrien og afskaffelse af udliciteringer i regionerne.

Og kommunisterne erkender på forhånd, at deres chancer for en plads i regionsrådet er minimale.

- Det er ikke realistisk, at vi får et mandat. Men vi får vist flaget og kommer til at drøfte nogle område, som vi kan brugere videre i det politiske arbejde, slutter Nils Egil Christensen.