Ny borgerliste går efter maksimal indflydelse

En ny borgerliste med to gamle kendinge, en ny spidskandidat i Socialdemokratiet og stor debat om, hvad kommunens store kassebeholdning skal bruges på.

BORGMESTERKAMP: Ny spidskandidat skal udfordre Peder Christian Kirkegaard

Da støvet efter sidste kommunalvalg havde lagt sig i Skive Kommune, så var det Venstres Peder Christian Kirkegaard, der rykkede ind på borgmesterkontoret på rådhuset. Selvom hans direkte, politiske modstander, socialdemokratiske Ole Preiss, egentlig fik betydeligt flere personlige stemmer, så endte borgmesterkæden hos Kirkegaard efter konstituering med Dansk Folkeparti. 

Denne gang er det en ny socialdemokratisk spidskandidat, der tager kampen op mod landmanden fra Højslev. Den erfarne politiker Peder Christensen, der til daglig arbejder hos Midt- og Vestjyllands Politi som politikommissær og leder af politiets servicecenter.

- Jeg har stor respekt for Peder Christensen, og jeg synes, at han er en dygtig politiker. Derfor går jeg ydmygt til den her opgave med at blive genvalgt som Skives borgmester. Jeg håber, at det, vi har gjort de sidste fire år, og de visioner vi har for fremtiden, bliver afgørende for, at man vil støtte op om et genvalg, siger Peder Christian Kirkegaard (V). 

Peder Christensen har en lang politisk karriere bag sig, hvor han blandt andet har været byrådsmedlem i næsten 23 år og været borgmester i det daværende Spøttrup Kommune. Han tror på, at borgmesterkæden kommer til at overgå fra blåt til rødt hold den 21. november. 

- Selvfølgelig tror jeg det. Jeg bygger det på, at der er meget i spil den her gang. Der er mange stemmer, der skal fordeles på ny. Jeg fornemmer også, at folk gerne vil have noget nyt. Noget andet end det, de har fået de seneste 12 år, siger Peder Christensen (A). 

Byrådet i dag

STRIDSPUNKTER: Befolkningstilbagegang og økonomi

Mens nabokommunerne buldrer afsted og oplever befolkningstilvækst, så har Skive Kommune omvendt haft en tilbagegang i befolkningstallet. Siden 2010 har kommunen mistet mere end 1.500 indbyggere. Det er et centralt tema for politikerne til dagligt, og det bliver det med sikkerhed også i valgkampen. Målet er alle enige om - der skal være flere, der flytter til Skive Kommune, men hvilke midler der skal bruges for at nå målet er der ikke enighed om. Mens nogle satser benhårdt på at udvikle hovedbyen i kommunen, Skive, så har andre mere fokus på at udvikle i oplandet og landsbyerne. Nogle mener, at erhvervet er vejen til tilflytning, mens et fjerde bud er at satse på en forbedring af infrastrukturen. 

De store velfærdsområder er, og vil nok altid være, et tema til et kommunalvalg. Ældreområdet, skole og dagtilbud fylder meget i borgernes hverdag og dermed i politikernes bevidsthed. Også her er der vidt forskellige tilgange blandt kandidaterne. Nogle opstillere snakker om tilførsel af flere ressourcer til de ældre, mens andre vælger at have fokus på folkeskolen, børnehaverne og dagplejen. 

I modsætningen til mange andre kommuner har Skive en stor kassebeholdning. Borgmester Peder Christian Kirkegaard har været god til at forvalte økonomien, men fælles for stort set alle kandidater er, at de er klar til at investere og bruge flere penge, end der bliver brugt lige nu. Igen er der omtrent ligeså mange bud på, hvad pengene skal bruges til, som der er kandidater til valget. Der bliver snakket om en grøn profil, skattelettelser, et mere inkluderende nærdemokrati, mere personale til institutioner og ældre, bæredygtighed og økologi samt opgør med ungdomsarbejdsløshed, flere attraktive boliger og et ekspanderende erhvervsliv. Der hersker ingen tvivl om, at økonomien bliver et gennemgående tema for alle partier og kandidater gennem hele valgkampen. 

I ØVRIGT: Knud Bjerre og Per Jeppesen vender tilbage til politik

I løbet af foråret og henover sommeren har rygterne svirret om, at to tidligere politikere ville vende tilbage til kommunalvalget 2017. Begge har afvist rygterne, men samtidig meldt ud at de savnede visioner i kommunen. Nu er de så klar med en liste med ikke mindre end 31 opstillere. Det er den tidligere Skive-borgmester Per Jeppesen og det tidligere byrådsmedlem Knud Bjerre, der er vendt tilbage til politik med borgerlisten, Skive-Listen. 

- Vi er tilbage, fordi vi har en bekymring for, at vi skal til at passe på, at vi ikke er ved at lukke og slukke for området, siger Per Jeppesen. 

Det er jo kun vælgerne, der kan styre, hvilken indflydelse de to nye "gamle" spillere får for udfaldet af valget, men selv går de efter at få så meget indflydelse som muligt. 

- Vores mål er at få maksimal indflydelse, men ikke mindst også at få sat vores fingeraftryk på de kommende, i hvert fald fire års, politik i Skive Kommune. Vi har nogle headlines, som vi arbejder ud fra og håber, at vi kan gøre til hele byrådets, siger den tidligere borgmester.

På rådhuset hos den nuværende borgmester bliver den nye borgerliste hilst velkommen i valgkampen. 

- Det er jo en spændende og uforudsigelig størrelse. Det er en borgerliste, og det indebærer jo de spændende ting, at der er meget forskellige holdninger og forskellige personer repræsenteret. Det bliver spændede at se, om de kan skabe et fodslag, siger Peder Christian Kirkegaard (V). 

Dagsordenen for den nye liste, der fra start har meldt ud, at de vil satse på kommunens hovedby og forventer, at det vil gavne landsbyerne også, giver borgmesteren dog ikke meget for. 

- Jeg synes, at deres dagsorden er for snæver, idet man udelukkende fokuserer på Skive by. Der er brug for, at vi i hvert fald er nogle, der interesserer os for en sammenhængende kommune, siger han.

Med sine 31 kandidater stiller Skive-Listen suverænt med flest kandidater i Skive Kommune til kommunalvalget 21. november. Skive-Listen kan sammen med Dansk Folkeparti blive afgørende for, hvem der ender med borgmesterkæden, når stemmerne er talt op og konstitueringen skal på plads. 


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Politik.