TV MIDTVEST

360.000 udlændinge kan stemme ved kommunalvalget

Otte procent af de stemmeberettigede ved kommunalvalget er ikke danske statsborgere, viser opgørelse.

Når der 21. november er kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, er flere af dem, som indfinder sig i stemmeboksen, ikke danskere.
    
362.779 af de stemmeberettigede er således udenlandske statsborgere, der bor i Danmark. Det viser en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det svarer til otte procent af det samlede vælgerkorps på 4.558.460 personer.

Lav stemmedeltagelse blandt udlændinge    

Men det er langt fra alle udlændinge, der bruger deres stemmeret. Ved seneste kommunal- og regionsrådsvalg i 2013 trak bare 34 procent af de udenlandske statsborgere gardinet for i stemmeboksen for at sætte kryds.
    
Det kan der ifølge Yosef Bhatti fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, være flere årsager til.

Læs også Løkke ser mulig tilbagegang i antal V-borgmestre

Han forsker i valgdeltagelse ved kommunalvalg.
    
- De her mennesker er typisk vokset op i et andet land og har derfor ikke den samme tilknytning til det danske politiske system og partierne.
    
- Samtidig er der nogen, der kommer fra ikke-demokratiske lande, så de skal jo først til at lære, hvordan hele systemet fungerer. Endelig er der nogen, der kun har været her i kort tid og kun har tænkt sig at være her i kort tid, siger Yosef Bhatti.

Ligger valgdeltagelsen på samme niveau ved det kommende valg, kommer omkring 123.000 udlændinge til at stemme. De udenlandske stemmer kan godt få indflydelse i de kommuner, hvor valget bliver tæt, mener Yosef Bhatti.

    
- Der vil også være kommuner, hvor udlændingene udgør en større andel end på landsplan, så der får det selvfølgelig også betydning.
    
- Men deres indflydelse bliver jo mindre, fordi de stemmer så lidt. Men det betyder jo ikke, at de ikke kan blive tungen på vægtskålen nogle steder, siger han.

Fakta: Hvem kan stemme og hvem kan stille op

Hvem kan stemme?
    
- Enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen (eller regionen) og som opfylder et af følgende krav:
- Har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge eller har boet fast i Danmark i de sidste tre år før valgdagen.
    
Hvem kan ikke stemme?
    
- Udlændinge, der er på tålt ophold.
- Udlændinge, der er udvist ved endelig dom.
- Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse
- Udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf eller lignende idømt af en international straffedomstol.
    
Hvem kan stille op?
    
- Enhver, der har valgret til kommunale og regionale valg, er som udgangspunkt også valgbar.
- Betingelser for valgret skal dog være opfyldt senest klokken 12 om mandagen 43 dage før valgdagen (man skal dog senest fylde 18 år på valgdagen).
    
Hvem kan ikke stille op?
    
- Ligesom ved andre valg er man ikke valgbar, hvis man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd. Det afgøres af Valgbarhedsnævnet.
- Man kan dog godt stille op, hvis der på valgdagen er gået mindst tre år, efter at straffen eller foranstaltningen er udstået, ophævet, eftergivet eller bortfaldet.
- Har man fået en ubetinget straf på mere end seks måneder, skal der gå fem år.
    
 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.
     

    
/ritzau/