Hver femte kommunalpolitiker føler sig udsat for krænkelser

Især kvindelige kommunalpolitikere modtager uønskede billeder med sexistisk indhold, viser Vive-undersøgelse.

Krænkelser er et udbredt problem i kommunerne. Hver femte af de kommunalpolitikere, der har valgt at deltage i en undersøgelse, siger, at de har oplevet at blive udsat for krænkelser.

Det viser undersøgelsen "Kommunalpolitisk barometer 2021" fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Som noget nyt er kommunalpolitikerne blevet spurgt om, hvorvidt de har oplevet grænseoverskridende adfærd eller krænkelser.

Hertil svarer en femtedel, at de har modtaget stødende kommentarer om krop, udseende eller køn. Omkring fem procent har oplevet uønsket seksuel berøring i forbindelse med deres politiske virke.

Op mod 799 kommunalpolitikere har svaret. Det giver en svarprocent på 33.

Det er mange politikere, der har oplevet krænkelser. Men det er også et forventeligt antal, lyder det fra seniorforsker Rasmus Tue Pedersen. Han er en af forskerne bag undersøgelsen.

- Det bekræfter, hvad andre undersøgelser har vist: At chikane og krænkelser er et rigtig stort problem. Men 20 procent er 20 procent for meget, siger han.

De mange krænkelser er et demokratisk problem. Det kan afholde nogle fra at engagere sig politik, vurderer Rasmus Tue Pedersen.

- Det er personligt hårdt for de lokalpolitikere, der bliver krænket.

- Det påvirker folk mentalt. Og det kan også gøre, at de bliver mere påpasselige, i forhold til hvad de siger i offentlige debatter, siger han.

Undersøgelsen viser, at det særligt er kvindelige politikere, som udsættes for krænkelser.

17 procent af kvinderne svarer, at de har modtaget uønskede billeder med sexistisk og seksuelt indhold. Det samme gælder for knap to procent af deres mandlige kolleger.

- VI kan ikke sige, hvorfor en eller anden specifik politiker modtager nogle billeder. Men som politiker er man jo et offentligt ansigt, som man let kan finde oplysninger på og sende en mail eller besked på sociale medier, siger Rasmus Tue Pedersen.

Han påpeger, at det risikerer at øge de uligheder, der i forvejen er i politik, at kvinder oplever flere krænkelser.

I dag er 67 procent af medlemmerne i kommunalbestyrelserne mænd. Kun en tredjedel er kvinder.