Ekspert er fortaler for udeskoler: Frisk luft motiverer eleverne

Børn har godt af frisk luft. Men frisk luft kombineret med god undervisning udenfor er faktisk en endnu bedre ide.

Hvis det står til Karen Seierøe Barfod, som er en af de førende europæiske eksperter indenfor udeskoler, så skal mange flere elever ud i naturen og blive undervist. For det er et fantastisk supplement til den almindelige undervisning i et klasselokalet.

- Man har en mere sanselig og oplevelsesorienteret, problemløsende tilgang til det arbejde. Så man arbejder sådan set med de samme elementer både inde og ude, siger hun.

quoteDen klasse, som blev undervist mindst fem timer udenfor om ugen, de tabte ikke motivationen for at gå i skole

Karen Seierøe Barfod, ekspert i udeskole & udeundervisning

Udeskole er defineret ved, at det er regelmæssig undervisning i folkeskolens almindelige fag - udenfor klasserummet. Det kan både foregå i naturmiljøer, kulturmiljøer, i samfundslivet, på virksomheder eller noget helt andet.

- Historielærerne har altid taget eleverne med på museum og ud på gravhøjene, hjemkundskabslæreren har taget eleverne med på Arla, eller hvad man nu gør. Der, hvor forskellen på de to ting ligger, er, om det er regelmæssigt, om det er klasselæreren, der tager dem med ud, og om det er i alle fag – for i så fald er det udeskole, siger hun.

Brug naturen som en del af undervisningen

Flere og flere lærer begynder at vise interesse for at undervise udendørs, og det er oplagt at tage elementer fra den almindelige klasseundervisning og så gøre dem levende udendørs.

quoteLærerne oplever, at de fastholder deres faglige mestring, og de oplever en virkelig god relation til eleverne

Karen Seierøe Barfod, ekspert i udeskole & udeundervisning

- I folkeskolen skal alle læse Blicher, og så kan man for eksempel læse et lille stykke om de folk, der boede på heden som brændte trækul. Og det kan være abstrakt og et mærkeligt sprog. Men så kan man tage ud og besøge en hede. Hvad er en hede egentlig, og hvad er trækul. Og så kan man selv lave den fysisk-kemiske proces, det er at lave trækul, siger hun og viser en brændt metaldåse med kulstykker indeni.

I Danmark har lærerne metodefrihed, så selvom der er nogle ting, som læreren skal undervise i, så kan de altså selv bestemme, hvordan de vil gøre det. Og det er her udeskole viser sig at være en succes for mange.

- Lærerne oplever, at de fastholder deres faglige mestring, og de oplever en virkelig god relation til eleverne. Man ser hinanden i forskellige relationer, og man kan gå og snakke med hinanden. Man kan måske også se nogle konstellationer mellem eleverne, og se dem i nogle andre situationer, end man gør inde i klasserummet. Så det kan være med til, at man udfylder sin plads som underviser, siger Karen Seierøe Barfod, der er ekspert i udeskole og udeundervisning, Fabjerg.

Stort studie viser, at udeskoleelever klarer sig lidt bedre

Selvom lærerne oplever rigtig gode resultater med udeskole, så skal der alligevel lidt mere til, før forældrene bliver ligeså overbeviste om fordelene.

quoteDem, der var ude, blev lidt bedre i deres læseforståelse, men ellers testede de faktisk ud nogenlunde ens,

Karen Seierøe Barfod, ekspert i udeskole & udeundervisning

- Der kan være forældre, som er bekymrede for, hvordan eleverne skal klare sig til folkeskolens almindelige prøver og test. For det er klart, at hvis man bliver undervist på en måde, som er meget anderledes, end den måde man bliver testet i, så kan man som forældre godt blive bekymret for, om de så kommer til at lære, det de skal, siger hun.

Men der er lavet et stort studie, som hedder "Teach Out", hvor man har kigget på en gruppe skoleklasser og sammenlignet måden de blev undervist på.

- Den ene klasse var ude mindst fem timer et helt år, og de andre klasser havde undervisning inde som normalt. Og så testede man dem før og efter, og det viste sig, at dem, der var ude, blev lidt bedre i deres læseforståelse, men ellers testede de faktisk ud nogenlunde ens, siger hun, og understreger et andet vigtigt resultat fra studiet:

- Den klasse, som blev undervist mindst fem timer udenfor om ugen, de tabte ikke motivationen for at gå i skole. Normalt mister skoleeleverne jo motivationen med årene, og det er virkelig ærgerligt, men det gjorde dem her ikke. Og så havde de også nogle bedre sociale relationer i klassen, siger hun.

Cirka en femtedel af alle danske skoler har udeskole som en regelmæssig del af deres undervisning. Karen Seierøe Barfod håber, at udeskole fremover bliver ét af de værktøjer, som lærerne har i deres rygsæk, når de skal beslutte, hvordan de vil undervise deres elever.