Uheldige kartofler

Landelens kartoffelavlere melder om en dårlig høst.

Årets kartoffelhøst tegner alt andet end god. Landsdelens kartoffelavlere beklager sig over et resultat, der i år ligger op mod 25 procent under normalen.

- Den dårlige høst skyldes to ting. Væksten kom sent i gang på grund af et koldt forår med frost i maj. Og så fik vi mange steder en grads frost her tidligt i sebtember, som har slukket for lyset for kartoflerne, siger Ib Clemmensen, Planteavlskonsulent, Heden og Fjorden.

Også den megen regn påvirker kartoffelhøsten i negativ retning. Mange steder er markerne lige nu så våde, at det er umuligt for avlerne at tage kartoflerne op. De satser derfor på vind og tørvejr. Kommer der i stedet mere vand, vil der gå råd og skimmel i kartoflerne, og høsten vil blive forværret yderligere.