Sundhedsordfører om borrelia: Vi må stole på Sundhedsstyrelsen

Flemming Møller Mortensen om borrelia-sag: Patienterne kan stole på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ingen skal selvmedicinere, mener ordføreren.

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, mener grundlæggende, at patienterne skal lytte til lægerne og til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det siger han efter at Ikast-Brandes borgmester, venstremanden Ib Lauritsen, søndag stod frem og fortalte, at han i øjeblikket selvmedicinerer sig selv med antibiotika, fordi han er overbevist om, at han lider af senfølger af en borrelia-infektion.  

- Jeg har ikke set, at der er blevet truffet nogen nye beslutninger. Men jeg vil gerne lade det her undersøge endnu en gang i forhold til om Sundhedsstyrelsen måtte komme med nye anbefalinger på det her område, eller om de stadigvæk står på det, de tidligere har givet udtryk for, siger Flemming Møller Mortensen. 

Sagen kort

Ikast-Brandes borgmester, Ib Lauritsen, tager i perioder antibiotika, for en lidelse han selv tror er senfølger af en borrelia-infektion. I 2013 blev han behandlet for en borrelia-infektion, men efter behandlingen var afsluttet, vendte symptomerne tilbage.

- Det er sådan noget med hovedpine, udsæt på mit bevægeapparat og nervesymptomer. Hvis jeg så tager antibiotika, så går det væk, forklarede Ib Lauritsen søndag i TV MIDTVEST.

Ib Lauritsen er blevet testet for borrelia, og testen har slået fast, at han ikke lider af infektionen. Alligevel er borgmesteren begyndt at tage antibiotika i perioder, for at slippe for symptomerne. Han mener selv, at hans selvmedicinering, som foregår udenom det danske sundhedssystem, virker.

quoteDer er ingen, der skal selvmedicinere. Det skal være sådan, at vores sundhedssystem altid anbefaler den bedste behandling. Det skal kendetegne vores sundhedsvæsen

Flemming Møller Mortensen, Sundhedsordfører, Socialdemokratertiet

Ikast-Brande borgmesteren er ikke alene om selv at søge sig frem til en medicin, han mener virker. Gruppen af patienter, der for eksempel oplever borrelia-lignende symptomer og søger skæbnefællesskab i lukkede facebookgrupper er voksende. Det siger Thomas Bjarnsholt, der er professor på Københavns Universitet.

Thomas Bjarnsholt er professor i Immunologi og Mikrobiologi, og han mener, at patienter der som Ib Lauritsen selvmedicinerer er problematisk.

Ikke alene for patienterne, der begiver sig ud på en farlig vej, ved at ignorere lægernes anvisninger og selv finde medicin. Men han mener også at sundhedssystemet har et problem.

- Hele problematikken opstår der, hvor vi ikke rigtig ved, hvad det er. Så siger lægen til patienten, du har ikke en borrelia-infektion, men i og med at vi ikke har noget endegyldigt bevis for, at det ikke er rigtigt, så begynder folk, at kigge på nettet i nogle af de her grupper, siger Thomas Bjarnsholt. 

I forhold til den konkrete sag mener, Thomas Bjarnsholt, at der bør forskes mere i borrelia og nærmere bestemt, hvorfor en gruppe patienter oplever symptomer, uden at teste positiv.

- Man må prøve at finde ud af, hvad er op og ned på det her, siger Thomas Bjarnholt.  

Ingen skal selvmedicinere

Den socialdemokratiske sundhedsordfører er enig med Thomas Bjarnholt i, at selvmedicinering ikke er en farbar vej. 

- Der er ingen, der skal selvmedicinere. Det skal være sådan, at vores sundhedssystem altid anbefaler den bedste behandling. Det skal kendetegne vores sundhedsvæsen, siger Flemming Møller Mortensen. 

Han bakkes op af Thomas Danielsen, der også sidder i Folketingets Sundhedsudvalg. 

- Det er jo et udtryk for et nødråb for de folk, som gør det. Men det er alligevel noget, som vi på det kraftigste må fraråde, at man bare gør selv. Man skal søge læge, og det skal man blive ved med, indtil man er udredt, siger Thomas Danielsen. 

Flemming Møller Mortensen mener ikke, det er en politisk opgave, at bede forskerne om, hvorvidt der skal forskes yderligere i, hvorfor nogle patienter oplever borrelia-symptomer, på trods af at de tester negativ i den test, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.   

Mangler der forskning på det her område, og er det noget, du vil blande dig i?

- Det her gælder jo ikke kun i forhold til smitte med eventuel borrelia. Det gælder også mange andre sygdomme. Vi skal forske, og vi skal sørge for, at vores dygtige folk på sygehusene hele tiden tilegner sig den bedste viden. Det er jo her vi har Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen skal jo være garanten og den, der stiller de bedste anbefalinger op. Både for patienterne, men også for dem, der skal behandle, siger Flemming Møller Mortensen. 

Hvad skal de her patienter gøre?

- Man kan jo ikke få udskrevet medicin i Danmark, medmindre der er en læge, som siger, at det er det rigtige at gøre. Det princip må vi ikke give køb på. Der, hvor jeg synes, vi hele tiden også skal være med til at sikre, at vi har et moderne sundhedsvæsen, det er at Sundhedsstyrelsen også har et åbent blik for, at der kan være andre veje at gå. Og her skal de være hurtige på banen. Til også at sige, jamen lad os prøve noget af. Sådan at de læger, der behandler patienterne også ved, at de kan træde nye veje, siger Flemming Møller Mortensen.   

- Men tro mig, det er omkring borrelia er bare ét eksempel. Der er rigtig mange eksempler, hvor patienter tænker, jamen er der dog ikke noget andet og mere at gøre. Og så orienterer de sig rundt omkring til verden. Noget er nok det rene hokus pokus, og det skal vi selvfølgelig passe på med. Men er der noget, hvor lægerne alligevel tænker, her kunne der godt være noget om det, så synes jeg faktisk også, vores sundhedsvæsen skal åbne en dør for det, siger Flemming Møller Mortensen. 

- Det skal ikke være nødvendigt, at jeg som sundhedsordfører beslutter, at der skal forskes på et bestemt område.

 
Interview med professor i immunologi og mikrobiologi om, hvad forskningen kan gøre for patienter, der lider af borrelia.