Strid om nye regler for brug af kemikalier på fabrikker

Lønmodtagere og arbejdsgivere strides om nye regler om kemikalier i kølvandet på Siemens-sagen.

Lønmodtagere og arbejdsgivere er havnet i en stor strid om, hvordan medarbejdere kan undgå at blive syge af at arbejde med kemikalier i industrien. Det skriver Avisen.dk.

Striden er opstået i kølvandet på arbejdsmiljøskandalen på Siemens Windpower, der blev afdækket sidste år.

Mindst 64 ansatte hos Siemens Wind Power i Brande havde fået kronisk eksem og astma af deres arbejde med de kemikalier, vindmøllebranchen bruger i produktionen. Også Vestas viste sig efterfølgende at have problemer med de kemiske stoffer i arbejdsmiljøet.

Efterfølgende fik lønmodtagere og arbejdsgivere i Arbejdsmiljørådet til opgave af finde ud af, hvordan man undgår lignende skandaler i fremtiden.

Den daværende beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V), ville have nogle regler for, hvordan man fremover kan arbejde med epoxy og isocyanater i industrien, uden at medarbejderne bliver syge af det.

Nu er Arbejdsmiljørådet så kommet med sine forslag, 20 i alt. Man er enige om de 19, men arbejdsgivere og lønmodtagere har ikke kunnet blive enige om et helt centralt spørgsmål: Skal der indføres et krav om, at oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet kun må udføres af sagkyndige personer, der har gennemgået en uddannelse i håndteringen af epoxy og isocyanater?

- Selvfølgelig skal der være krav om uddannelse af de ledere, som skal instruere og oplære i brug af farlige stoffer. Det er det eneste logiske, og jeg forstår ikke, hvordan arbejdsgiverne kan være imod.

- Den arbejdsgruppe, som Arbejdsmiljørådet har haft nedsat til at udarbejde forslagene, har besøgt Siemens og Vestas, og de har af egen kraft indført en sådan uddannelse i kølvandet på de arbejdsmiljøproblemer, der har været. Fordi de kan se, at uddannelsen er nødvendig, hvis ulykkerne ikke skal ske igen, siger Morten Skov, næstformand i LO, til Avisen.dk.

Men arbejdsgiverne stritter imod. Det er helt unødvendigt med lovkrav om, at ledere skal uddannes i håndtering af eopxy og isocyanater, mener arbejdsmiljøchef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Christina Sode Haslund.

- Det ville jo svare til at stille krav om, at én der fører tilsyn med svejsning eller gaffeltruck-kørsel selv skal have et kursus i de respektive ting. Det er allerede i dag lovpligtigt med kursus i epoxy og isocyanater for dem, der arbejder med stofferne. Og dem, der fører tilsyn med arbejdet, har mulighed for uddannelse, hvis de efterspørger den. Den viden, der er brug for, kan de få allerede i dag, siger hun til Avisen.dk.

Det er nu op til den nye beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), og de politiske partier i forligskredsen på arbejdsmiljøområdet, at tage stilling i striden.

Arbejdsmiljørådets anbefalinger er allerede sendt til beskæftigelsesministeren, men er foreløbig ikke kommet længere end til embedsmændene. Derfor har ministeren ikke nogen kommentar til spørgsmålet om lovpligtig lederuddannelse i kemiske stoffer eller Arbejdsmiljørådets anbefalinger i øvrigt.

At Siemens og Vestas af egen kraft har indført uddannelse af ledere i håndtering af de farlige kemikalier, rokker ikke ved Christina Sode Haslunds modstand mod lovkrav.

- Siemens og Vestas er jo storforbrugere af de to stoffer, og de skal selvfølgelig have arbejdsgange, som de kan stå inde for. Så deres lederuddannelse bakker jeg fuldt ud op om, ligesom jeg synes, det er prima, hvis andre firmaer uddanner deres ledere i håndtering af kemiske stoffer, siger DA’s arbejdsmiljøchef.