Større pres på sygeplejersker får Silkeborg Kommune til at agere

Et stigende antal behandlinger foregår i hjemmet, og det gør jobbet som sygeplejerske mere kompliceret. Derfor sender Silkeborg Kommune nu flere ansatte på efteruddannelse.

Flere sygeplejersker i Silkeborg Kommune bliver nu sendt tilbage på skolebænken.

Der foregår nemlig flere behandlinger i hjemmet, som tidligere foregik på hospitalet, og det lægger pres på sygeplejerskernes kunnen. Derfor er seks af kommunens sygeplejersker nu ved at efteruddanne sig i borgernær sygepleje.

- Vi har i virkeligheden haft brug for det længe, siger Inge Bank, som er sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune.

- Det handler om, at sundhedsvæsenet ændrer sig, og vi får borgerne hjem fra hospitalet meget tidligere end vi gjorde førhen, uddyber hun.

Efteruddannelsen skal blandt andet give sygeplejerskerne et bedre overblik, så de bedre kan rådgive borgerne. Det er især behandlingen af de ældre i hjemmet, uddannelsen skal ruste sygeplejerne til.

- Mange borgere er meget syge, og de har svært ved selv at koordinere og sige til og fra. Det er vores sygeplejersker, der har den opgave i dag, så de skal have viden og indsigt og de skal kunne skabe overblik, siger Inge Bank.

Stort behov for efteruddannelsen

Hanne Bentzen er hjemmesygeplejerske I Silkeborg Kommune, og hun er netop nu ved at efteruddanne sig. Hun ser også et stort behov på andre områder end ældreområdet.

- Vi får flere psykiatriske borgere, som vi skal ind over, og det er vi overhovedet ikke rustede til. Men det bliver vi med den her uddannelse, siger hun.

I uddannelsen er der også fokus på et bedre samarbejde internt i kommunerne. De forskellige faggrupper  - blandt andet sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter – skal have en bedre forståelse for, hvordan de kan bruge hinandens kompetencer.

- Vi kører lidt mere parallelt nu, men hvis vi lærer at bruge hinanden, og lærer hvad vi kan i de forskellige faggrupper, så kan vi passe bedre på borgerne, siger hun.

Lige nu er 119 sygeplejersker fra 30 forskellige kommuner i gang med uddannelsen. Silkeborg Kommune forventer, at godt halvdelen af deres sygeplejersker skal igennem efteruddannelsen.

2:15