Skole til angreb på skimmelsvamp

Skimmelsvamp-angreb på skole i Brande er nu fuldt afdækket

Et omfattende angreb af skimmelsvamp på Præstelundsskolen i Brande er nu fuldt afdækket. Og selv om skimmelsvampen har angrebet flere af skolens fællesarealer, har den vist sig ikke at være så alvorlig som først antaget.

I slutningen af januar i år blev skolen lukket efter der var konstateret skimmelsvamp i et større område. Det var en kvindelig lærer der slog alarm, og efterfølgende blev et område på skolen spærret af.

Siden er bygningerne gået igennem og i en rapport slås det fast, at skimmelsvampen har bredt sig til tagkonstruktionen over skolens faglokaler og et par fællesområder.

Her er de miljøskadelige svampe dog indkapslet af en dampspærre, og udgør derfor ikke nogen umiddelbar risiko for elever og personale, konstaterer skolens leder Klaus Toft Høg.

- Jeg er naturligvis lettet over, at skaden er langt mindre og lettere at håndtere end vi først havde frygtet. Det værst tænkelige scenarie ville være, at vi skulle have lukket hele skolen igen, siger Klaus Toft Høg.

Nu skal der gang i rengøring og udbedring af de skader der er. Hvor lang tid det vil tage har skolelederen ingen ide` om.

På loftet over skolens gymnastiksale er der også fundet tagstumper med asbest. Gymnastiksalene er nu spærret af og bliver først taget i brug når skaderne er udbedret og der er gjort rent.

I samarbejde med kommunens tekniske afdeling og et rådgivende ingeniørfirma er der lavet en handleplan, som også er sendt til embedslægen. Tidligere har embedslægen understreget, at langt de fleste børn og voksne ingen gener får, hvis de udsættes for fugt og skimmelsvamp.

Alligevel er det blevet indskærpet overfor forældre og ansatte på Præstelundsskolen i Brande, at de skal være opmærksomme på irritation i øjne og luftveje og søge læge ved ubehag, som f.eks. hovedpine eller lignende.


Læs flere artikler fra Ikast-Brande eller i kategorien Samfund.