Sjældne ællinger i Bølling Sø

Nogle af Danmarks mest sjældne fugleunger kan studeres i det midtjyske.

Den genskabte Bølling Sø ved Engesvang kan byde på noget, man ikke kan opleve ret mange steder i Danmark.

Et sangsvane-par har fået fire ællinger - de er her fotograferet af Niels Peter Brøgger fra Ikast. Naturstyrelsen oplyser, at der formentlig kun er to andre ynglende sangsvale-par i Danmark - i 2010 var der ingen af de i alt tre par, der fik unger, så de små dunede ællinger fra Bølling Sø er nogle af landets mest sjældne fugleunger.

Succes for naturgenopretningen

- At sangsvanerne nu flere gange har haft held til at få unger i Bølling Sø viser, at naturgenopretningen nytter, siger naturvejleder Torben Bøgeskov fra Naturstyrelsen Midtjylland.

Bølling Sø er på 360 hektar og dermed Danmarks tredjestørste naturgenopretningsprojekt efter Skjern Å og Vest Stadil Fjord. Søen tiltrækker ifølge Torben Bøgeskov mange sjældne fulge.

Selv om sangsvanen er sjælden som ynglefugl, er den en almindelig gæst i vinterhalvåret, hvor den kan ses græsse på markerne.

Naturstyrelsen oplyser, at sangsvanerne bedst kan studeres fra udsigtsbakken mellem Femørevejen/Ellingvej og Bjeldskovdal.